Spring til indhold
ForsideUddannelse

Institut for Kemi og Biovidenskab

Uddannelseskvalitet

Institut for Kemi og Biovidenskab arbejder målrettet med fastholdelse og videreudvikling af en høj kvalitet i sine uddannelser. Alle uddannelser er forskningsbaserede og karakteriserede ved stor relevans og employability i forhold til det omgivende samfund. Undervisningen varetages af aktive forskere og i tæt relation til det omkringliggende samfund, så den altid er relevant og ajour. Dette understøtter, at de færdige kandidaters kompetencer og viden stemmer overens med det omgivende samfunds behov og forventninger.

Institut for Kemi og Biovidenskab

Uddannelseskvalitet

Institut for Kemi og Biovidenskab arbejder målrettet med fastholdelse og videreudvikling af en høj kvalitet i sine uddannelser. Alle uddannelser er forskningsbaserede og karakteriserede ved stor relevans og employability i forhold til det omgivende samfund. Undervisningen varetages af aktive forskere og i tæt relation til det omkringliggende samfund, så den altid er relevant og ajour. Dette understøtter, at de færdige kandidaters kompetencer og viden stemmer overens med det omgivende samfunds behov og forventninger.

Undervisningsmetoder og læringsformer udvikles og nytænkes løbende

Der pågår løbende arbejde med at sikre en høj kvalitet i uddannelserne. Dette kvalitetsarbejde foregår på både undervisnings- og uddannelsesniveau. Konkret gennemfører instituttet evalueringer af undervisning, semestre, uddannelser og studiemiljø og sikrer opfølgning på resultaterne af disse. Ligeledes følger instituttet løbende op på øvrig feedback fra aftagere, censorer, dimittender, undervisere og studerende.   

På denne side kan du læse mere om, hvordan vi på Institut for Kemi og Biovidenskab arbejder med kvalitetsarbejde ved hjælp af evalueringer, resultater af evalueringer, og hvordan vi har fulgt op på identificerede udfordringer i studiemiljøet. Hvis du har spørgsmål til instituttets uddannelseskvalitet, kan du rette henvendelse til Steffen Mariager Jensen smje@bio.aau.dk.