Spring til indhold
ForsideUddannelse

Institut for Kemi og Biovidenskab

Regler, blanketter og dispensationer

På denne side finder du de regler, retningslinjer, ansøgningsskemaer og blanketter, som knytter sig til uddannelserne, der hører under Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi.

Institut for Kemi og Biovidenskab

Regler, blanketter og dispensationer

På denne side finder du de regler, retningslinjer, ansøgningsskemaer og blanketter, som knytter sig til uddannelserne, der hører under Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi.

Blanketter

Blanketterne skal sikre, at du får alle nødvendige oplysninger med, når du indsender en blanket, fx en dispensationsansøgning eller specialekontrakt. Husk at få evt. relevante godkendelser/underskrifter på blanketten eller at vedhæfte evt. bilag, inden du sender den videre.

Når du sender en blanket fra din student-mail, behøver du ikke at skrive under - din AAU student-mail er ligeså gældende som en underskrift.

Når der er flere gruppemedlemmer

Hvis flere gruppemedlemmer skal aflevere samme blanket, noteres alle gruppemedlemmernes navne, studienumre og mailadresser på blanketten. Blanketten skal underskrives af alle gruppemedlemmer, og én fra gruppen sender blanketten videre fra hans/hendes student-mail.