Spring til indhold
ForsideOm instituttet

Institut for Kemi og Biovidenskab

Institutråd

I instituttets organisation indgår en række rådgivende udvalg, hvis sammensætning og formål kan læses nedenfor. Læs mere om instituttets institutråd her.

Institut for Kemi og Biovidenskab

Institutråd

I instituttets organisation indgår en række rådgivende udvalg, hvis sammensætning og formål kan læses nedenfor. Læs mere om instituttets institutråd her.

På instituttets intranet findes en oversigt over møder i institutudvalget både for indeværende og tidligere år. Her vil ligeledes være adgang til referater og dagsordner fra udvalgets møder. Har du spørgsmål eller kommentarer til institutudvalget, er du velkommen til at rette henvendelse til formand Kim Lambertsen Larsen.

Institut for Kemi og Biovidenskab

Samarbejdsudvalg

I instituttets organisation indgår en række rådgivende udvalg, hvis sammensætning og formål kan læses nedenfor. Læs mere om instituttets samarbejdsudvalg her.

Institut for Kemi og Biovidenskab

Samarbejdsudvalg

I instituttets organisation indgår en række rådgivende udvalg, hvis sammensætning og formål kan læses nedenfor. Læs mere om instituttets samarbejdsudvalg her.

Samarbejdsudvalget har til formål at: 

  • fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi.
  • fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning.
  • medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.
  • Udvalget arbejder på baggrund af aftale om standardforretningsorden for samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet.

På instituttets intranet findes en oversigt over møder i samarbejdsudvalget både for indeværende og tidligere år. Her vil ligeledes være adgang til referater og dagsordner fra udvalgets møder. Har du spørgsmål eller kommentarer til samarbejdsudvalget, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretær Louise Bak Søndergaard.

Institut for Kemi og Biovidenskab

Arbejdsmiljøudvalg

I instituttets organisation indgår en række rådgivende udvalg, hvis sammensætning og formål kan læses nedenfor. Læs mere om instituttets arbejdsmiljøudvalg her.

Institut for Kemi og Biovidenskab

Arbejdsmiljøudvalg

I instituttets organisation indgår en række rådgivende udvalg, hvis sammensætning og formål kan læses nedenfor. Læs mere om instituttets arbejdsmiljøudvalg her.

Arbejdsmiljøudvalget har som funktion overordnet at sikre, at medarbejdernes arbejdsforhold er sundheds- og sikkerhedsmæssige forsvarlige, herunder at der bliver givet en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere, så arbejdet tilrettelægges på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. 

På Intranettet findes en oversigt over møderne i arbejdsmiljøudvalget. Dagsordner og referater fra udvalgets møder vil ligeledes være tilgængelige her. Medarbejdere og studerende ved instituttet kan henvende sig til sikkerhedsrepræsentanten eller direkte til næstformanden, hvis de har emner, der ønskes behandlet i arbejdsmiljøudvalget.