Spring til indhold
Forside

Bæredygtighed

Verden står over for en lang række udfordringer. På Institut for Kemi og Biovidenskab ønsker vi at bidrage til og skabe løsninger på samfundet udfordringer. Det gør vi gennem vores forskning og forskningsbaserede uddannelser, som afspejler de kerneaktiviteter Instituttet arbejder inden for, og som alle er relevante for at sikre en bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed

Cases

Bæredygtighed i uddannelse, forskning, og samarbejde

Bæredygtighed og FNs verdensmål er indarbejdet i alle vores kerneaktiviteter og Instituttets strategi. Vi ser os selv som en aktiv medspiller i den grønne omstilling. Vi arbejder ud fra de 17 verdensmål, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel. Vores indsatser kredser særligt om følgende temaer: Stop sult (2), Kvalitets uddannelse (4), Rent vand og sanitet (6), Bæredygtig energi (7), Ansvarligt forbrug og produktion (12), Klimaindsats (13), Livet i havet (14) og Livet på Land (15). Via nedenstående cases kan du læse om nogle af de projekter Instituttets har været og er involveret i med fokus på bæredygtighed og med udgangspunkt i verdensmålene.

Regionalt, nationalt og internationalt

Løsningen på klimaudfordringerne og ønsket om en bæredygtig fremtid kalder på tværfaglige løsninger og indsatser på tværs af landegrænser. Derfor har vi i vores forskning og uddannelse fokus på samarbejde, der rækker ud over vores egne faglige grænser og geografi.