Om Institut for Kemi og Biovidenskab

Om Institut for Kemi og Biovidenskab

Om Institut for Kemi og Biovidenskab

Institutet danner den forskningsmæssige ramme om ingeniøruddannelserne i Medicinsk Bioteknologi, Bioteknologi, Kemiteknologi og Miljøteknik samt de naturvidenskabelige uddannelser i Kemi og Biologi.

Instituttets forskning og undervisning er organiseret inden for følgende områder:

 • Sektion for Bio- og Ingeniørvidenskab
 • Sektion for Kemi- og Ingeniørvidenskab

Dertil har vi en række forskningsområder, som du finder nærmere information om via nedenståden link: 

Forskningsområder på Institut for Kemi og Biovidenskab 

I både uddannelse og forskning kombinerer vi teori og praksis. Vi lægger stor vægt på samarbejdet med virksomheder og den offentlige sektor både på det nationale og det internationale plan. Vores undervisning dækker såvel Bachelor-, Kandidat- som PhD uddannelser. Al undervisning er kendetegnet ved den interdisciplinære, problem- og projektorienterede ”PBL-Aalborg model”.

 

Facts

Institut for Kemi og Biovidenskab blev dannet i 1974 og hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Geografisk er instituttet placeret i Aalborg, Esbjerg og København.

I alt er cirka 800 studerende indskrevet på de uddannelser, der er knyttet til instituttet. Kemi og Biovidenskab beskæftiger: 189 (31.12.20) fastansatte medarbejdere fordelt på nedenstående poster:

 • Professorer 
 • 20% professorer 
 • Lektorer 
 • Adjunkter 
 • Postdoc 
 • Ph.d. studerende 
 • Videnskabelige medarbejdere 
 • Laboranter 
 • Administrative medarbejdere 

Dertil kommer eksterne professorer og lektorer, undervisningsassistenter samt studentermedhjælpere.

Instituttets primære opgave er forskning og forskningsbaseret undervisning inden for kemi, miljø, biologi og bioteknologi. Instituttet bidrager også til innovativ forskning og vidensdeling i samarbejde med erhvervslivet, nationalt såvel som internationalt. 

Instituttet er opdelt i 2 forskningssektioner med hver deres speciale samt en administration.Den daglige ledelse varetages af institutlederen, vice- institutlederen for henholdsvis forskning og uddannelse og sekretariatschefen i samarbejde med instituttets to sektionsledere.

organisation
Kontakt og find vej
Forskning og uddannelse