Program

Program

Program Havforskermødet 2021

Programmet er under udarbejdelse. 

Talks under Havforskermødet 2021

Under Havforskermødet 2021 vil der være en række spændende Talks. Programmet herfor vil blive offentliggjort hurtigst muligt. Deadline for tilmelding til Talks under Havforskermødet 2021: 1. november 2020. Tilmelding sker på mail til havforsker@aau.dk.

Poster-Sessions UNDER HAVFORSKERMØDET 2021

Under Havforskermødet 2021 vil der være Poster-Sessions onsdag og torsdag eftermiddag/aften. Deadline for tilmelding til Poster-Sessions under Havforskermødet 2021: 1. december 2020. Tilmelding sker på mail til havforsker@aau.dk. Ved tilmelding til Poster-Sessions skal posters indsendes i PDF format senest d. 1. december 2020 til samme mail havforsker@aau.dk.

Foreløbig sessionsoversigt Havforskermødet 2021

 • Session 1 – Havplanlægning og havforvaltning
 • Session 2 – Vandrammedirektivet, havrammedirektivet og marine vandplaner
 • Session 3 – Fisk og fiskeri
 • Session 4 – Mærkning og overvågning af fisk og skaldyr
 • Session 5 – Akvakultur og opdræt
 • Session 6 – Arktis
 • Session 7 – Klimaforandringer
 • Session 8 – Mikroplastik
 • Session 9 – Plankton
 • Session 10 – Invasive arter
 • Session 11 – Marine økosystemer – overvågning og forskning
 • Session 12 – Marin geologi og geofysik
 • Session 13 – Oceanografi
 • Session 14 – Udnyttelse af havneområder
 • Session 15 – Samspil mellem forskning og forvaltning
 • Session 16 – Kulturarvens indflydelse på Danmarks havforskningsagenda
 • Session 17 – Formidling af havforskning