Spring til indhold
Forside

Nyhed

Er den danske landhare blevet vild med storbyen? Hjælp biologerne med at finde svar

Lagt online: 04.07.2022

Et nyt Citizens science-projekt vil forsøge at kortlægge haren i byen.

Nyhed

Er den danske landhare blevet vild med storbyen? Hjælp biologerne med at finde svar

Lagt online: 04.07.2022

Et nyt Citizens science-projekt vil forsøge at kortlægge haren i byen.

Harer ses i byområder, sommerhuskvarterer og industrikvarterer. Danmarks bestand af harer er gået tilbage i det åbne land, men ser ud til at trives i bebyggede områder. Harer hopper rundt på plænerne i byens grønne områder, hvor de nyder godt af de mange kortklippede plæner

Hanne Lyngholm Larsen biolog fra Aalborg Universitet, Institut for Kemi & Biovidenskab vil nu forsøge at kortlægge harerne i jyske byområder. Hanne er interesseret i at høre fra folk, som ser harerne indenfor 100 meter af bebyggelse i Aalborg og Aarhus kommune. Projektet skal være med til at undersøge, hvor mange harer der er i bebyggede områder, og hvor de opholder sig.

Hjælp fra borgerne til at kortlægge harerne

Hanne Lyngholm Larsen vil gerne have oplysninger fra alle, som ser harer indenfor ca. 100 m af bebyggede områder i Aarhus kommune og Aalborg kommune om, hvornår haren er set. Det vil sige dato, tidspunkt på dagen og lokalitet, samt om der er set en eller flere harer på samme tid, og om det er en voksen eller en harekilling.

Oplysninger og evt. foto, hvis man har held med at fotografere haren med mobiltelefon, kan sendes pr. mail til hannell@bio.aau.dk. Lokaliteten kan oplyses med vejnavne, parkområde, GPS-koordinater.

Alle, som indsender oplysninger om harer, vil få et svar på deres henvendelse og vil ved en senere lejlighed få tilsendt et kort med hareobservationer og resultatet af undersøgelsen.

Hare på plænen ved Harald Jensens plads med udsigt mod De Mezas Vej ved Ringgade krydset. Foto: Sussie Pagh

Vil du vide mere?