Udvalg på Institut for Kemi og Biovidenskab

I instituttets organisation indgår en række rådgivende udvalg, hvis sammensætning og formål kan ses nedenfor:

Institutudvalg

Institutudvalg

Institutudvalgets hovedansvar består i at drøfte centrale problemstillinger og strategiske udviklingsopgaver på Instituttet.

På instituttets intranet findes en oversigt over møder i institutudvalget både for indeværende og tidligere år. Her vil ligeledes være adgang til referater og dagsordner fra udvalgets møder.

Har du spørgsmål eller kommentarer til institutudvalget, er du velkommen til at rette henvendelse til formand Michael Toft Overgaard. 

Medlemmer af institutudvalget:

Ledelsesrepræsentanter

Michael Toft Overgaard (formand)
Tlf.: 9940 3605
E-mail: head@bio.aau.dk

Marianne Dalsgaard Brønnum
Tlf: 9940 8450
E-mail: mdb@bio.aau.dk

VIP repræsentanter

Casper Steinmann Svendsen
Tlf.: 9940 8488
E-mail: css@bio.aau.dk

Mette Lübeck
Tlf.: 9940 2589
E-mail: mel@bio.aau.dk

Sergey Kucheryavskiy
Tlf.: 9940 3568
E-mail: svk@bio.aau.dk

Peter Roslev
Tlf.: 9940 8505
E-mail: pr@bio.aau.dk 

Trine Aalborg 
Tlf.: 9940 7676
E-mail: traa@bio.aau.dk 
 

TAP repræsentanter:

Linda Birkebæk Madsen
Tlf.: 9940 7629
E-mail: lbm@bio.aau.dk 

Line Christensen
Tlf.: 9940 8187  
E-mail: lch@bio.aau.dk

Studenterrepræsentanter:

Stine Tillebæk Søndergaard 
E-mail: ssande18@student.aau.dk 

Mads Moltzen-Juul
E-mail: mmoltz20@student.aau.dk

Jeppe Dahl Jensen
E-mail: jdje20@student.aau.dk

Sekretær: 

Louise Bak Søndergaard
Tlf: 9940 3187
E-mail: lbak@bio.aau.dk

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget har til formål at: 

  • fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi.
  • fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning.
  • medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.
  • Udvalget arbejder på baggrund af aftale om standardforretningsorden for samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet.

På instituttets intranet findes en oversigt over møder i samarbejdsudvalget både for indeværende og tidligere år. Her vil ligeledes være adgang til referater og dagsordner fra udvalgets møder.

Her finder du yderligere information om afholdelse af MUS og værktøjer til samtalen.

Har du spørgsmål eller kommentarer til samarbejdsudvalget, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretær Louise Bak Søndergaard.

Medlemmer af Samarbejdsudvalget:

A-siden

Michael Toft Overgaard (formand)
Tlf.: 9940 3605
E-mail: head@bio.aau.dk

Niels Thomas Eriksen
Tlf.: 9940 8465
Email: nte@bio.aau.dk

Marianne Dalsgaard Brønnum
Tlf: 9940 8450
E-mail: mdb@bio.aau.dk

B-siden

Susanne Remmer Bielidt
Tlf: 9940 3551
E-mail: sb@bio.aau.dk

Kristian Bering
Tlf.: 9940 9935
E-mail: kbe@bio.aau.dk 

Sara Jellesmark
Tlf.: 9940 8074
E-mail: saraj@bio.aau.dk

Cristiano Varrone
Tlf.: 9940 3572
E-mail: cva@bio.aau.dk

Jens Laurids Sørensen
Tlf.: 9940 7659
E-mail: jls@bio.aau.dk

Teis Søndergaard
Tlf.: 9940 8524
E-mail: tes@bio.aau.dk 

Suppleanter:

Sekretær:

Louise Bak Søndergaard
Tlf: 9940 3187
Email: lbak@bio.aau.dk

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalget har som funktion overordnet at sikre, at medarbejdernes arbejdsforhold er sundheds- og sikkerhedsmæssige forsvarlige, herunder at der bliver givet en effektiv oplæring og instruktion til nye medarbejdere, så arbejdet tilrettelægges på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. 

På Intranettet findes en oversigt over møderne i arbejdsmiljøudvalget. Dagsordner og referater fra udvalgets møder vil ligeledes være tilgængelige her.

Medarbejdere og studerende ved instituttet kan henvende sig til sikkerhedsrepæsentanten eller direkte til næstformanden, hvis de har emner, der ønskes behandlet i arbejdsmiljøudvalget.

Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget: 

Michael Toft Overgaard (Formand)
Tel.: 9940 3605
E-mail: head@bio.aau.dk

Reinhard Wimmer (næstformand)
Tel.: 9940 8518
E-mail: rw@bio.aau.dk

Vittorio Boffa
Tlf.: 9940 3579
E-mail: vb@bio.aau.dk

Rudi P. Nielsen
Tlf.: 9940 3565
E-mail: rudi@bio.aau.dk

Peter Lübeck
Tlf.: 9940 7678
E-mail: sbk@bio.aau.dk

Tanzila Sharker
Tlf.: 9940 7682
E-mail: tsh@bio.aau.dk

Michelle Hyldegård Mortensen
Tlf.: 9940 2591
E-mail: mhmo@bio.aau.dk

Helle Blendstrup
Tlf.: 9940 9937
E-mail: hb@bio.aau.dk 

Timo Kirwa 
Tlf.: 9940 8494
E-mail: tkir@bio.aau.dk 

Studerende 

Anne Louise Olsen