Undervisnings- og uddannelsesevalueringer

Undervisnings- og uddannelsesevalueringer

Til og med forårssemestret 2018 var det School of Engineering and Science, der varetog evalueringerne og afrapporteringerne heraf. Derfor inkluderer disse evalueringer også resultaterne for de øvrige studienævn under den daværende skolestruktur. 

UDDANNELSESEVALUERINGER

UNDERVISNINGSEVALUERINGER