Aalborg

Studieleder

studienævnsformand

Studienævnssekretær

studiesekretær første studieår Aalborg

Kvalitetssikringsmedarbejder

Studieadministrative medarbejdere/studiesekretærer

københavn

Studiesekretær 1 - 10. sem. københavn

Esbjerg

Studiesekretær første studieår esbjerg