Aftagerpanel

Aftagerpanelet på Institut for Kemi og Biovidenskab består af følgende medlemmer:

Mette Solvang, Rockwool

Kristian Raaby Poulsen, Arla Foods Ingredients

Jakob Momme, Novo Nordisk

Flemming Mathiesen, Glycom

Mikkel Sandager, Magistrenes A-kasse

Torben Poulsen, Aalborghus Gymnasium

Ulrich Precht

Mette Solvang, Rockwool

Thomas Broch, Fibertex

Karsten Asmussen, EUC Nord

Magnus Løfstedt, Miljøstyrelsen