studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Uddannelserne på Institut for Kemi og Biovidenskab er forankret i studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi. På denne side finder du information om organisation, medlemmer m.m.

studienævnsformand

vip-repræsentanter

STUDENTERREPRÆSENTANTER