studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Uddannelserne på Institut for Kemi og Biovidenskab er forankret i studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi . På denne side finder du information om organisation, medlemmer mm.

studienævnsformand

Studienævnssekretær

vip-repræsentanter

STUDENTERREPRÆSENTANTER

Emil Bock Nielsen, Miljøvidenskab

Frederikke Kildeberg Paulsen, Kemiteknologi