Studiemiljøanalyser- og tiltag

På denne side kan du se, hvordan Institut for Kemi og Biovidenskab har fulgt op på de udfordringer i studiemiljøet eller ønsker hertil, som de studerende på uddannelserne under Studienævnet for Kemi og Biovidenskab har angivet i semesterevalueringerne. Nedenfor oplister vi disse ønsker og status på behandlingen af disse. 

Det er Campus Services rolle at sikre optimale fysiske rammer både til undervisnings- og forskningsaktiviteter på AAU. Hvis instituttet derfor vurderer, at et ønske til studiemiljøet kan imødekommes, videreformidles ønsket til Campus Service. IT-udfordringer videreformidles til AAU IT Services (ITS). 

2019

UDFORDRINGER

 1. Fredrik Bajers Vej 7H: Studerende bemærker stort pres på undervisningslokaler og undertiden mangel på borde og stole.
 2. Fredrik Bajers Vej 7H: Ventilation indstillet uhensigtsmæssigt.
 3. Fredrik Bajers Vej 7H: Opstilling af automat indeholdende forfriskninger efterspurgt.
 4. Fredrik Bajers Vej 7H: Gennemgang af bygning med henblik på forbedring af det fysiske studiemiljø.
 5. Niels Bohrs Vej 8 (Esbjerg): Gennemgang af bygning med henblik på forbedring af det fysiske studiemiljø.

OPFØLGNING

 1. Ønsket er imødekommet af Instituttet og løst af selvsamme. 
 2. Ønsket er imødekommet og løst. 
 3. Ønsket er imødekommet og løst. 
 4. Løsning af udfordringen er planlagt. 
 5. Løsning af udfordringen er planlagt. 

2018

UDFORDRINGER

 1. Fredrik Bajers Vej 7H: Ønske om flere eludtag og forlængerledninger i lokale 1.501.
 2. Fredrik Bajers Vej 7H: Ønske om skiltning til betjentenes kontor.
 3. Fredrik Bajers Vej 7H: Ønske om flere stole til de nye caféborde på gangene langs laboratorierne.
 4. Fredrik Bajers Vej 7H: Ønske om mindre støjende projektor i auditoriet.
 5. Fredrik Bajers Vej 7H: Der er tilsyneladende problemer med funktionaliteten af nogle af de skabe, der anvendes af studerende til opbevaring af personlige ejendele.
 6. Fredrik Bajers Vej 7H: Ønske om mere rengøring i tekøkkener og på toiletter, samt mere jævn forsyning af toiletpapir.
 7. Niels Bohrs Vej 8 (Esbjerg): Ønske om bedre ventilation i grupperum.
 8. Niels Bohrs Vej 8 (Esbjerg): Ønske om møbler i grupperum, som giver en bedre siddestilling.

OPFØLGNING

 1. Campus Service er i dialog med instituttet om mulige løsninger.
 2. Betjentene har ikke længere et kontor på denne adresse. 
 3. Inventar placeret på gangene må ikke fylde mere, end det allerede gør, da det ellers går ud over flugtvejene. Der er derfor ikke plads til flere stole ved cafébordene, da møblerne skal kunne stå i nicherne for at opfylde dette krav.
 4. Det er desværre ikke muligt at få en projektor, der støjer mindre, så IT-Support laver en kasse, der dæmper støjen. Dette forventes færdiggjort inden studiestart efteråret 2018.
 5. Instituttet er ikke vidende om problemer med funktionaliteten af skabene, men har kendskab til et større antal studerende, der enten har glemt eller indtastet fejlagtig kode. Der planlægges således ikke ændring af skabene, førend problematikken konkretiseres og en løsning på det faktiske problem kan findes.
 6. Ved manglende rengøring opfordres både ansatte og studerende til at melde problemet ind igennem Building Support Appen (bs.aau.dk/), på den måde løses problemet ofte samme dag. 
 7. Campus Service er i gang med at forbedre indeklimaet i flere af grupperummene
 8. Flere af grupperummene får en opgradering i løbet af efteråret 2018.