Regler og blanketter

I nedenstående finder du de regler, retningslinjer, ansøgningsskemaer og blanketter, som knytter sig til uddannelserne, der hører under Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi.

BLANKETTER

Blanketterne skal sikre, at du får alle nødvendige oplysninger med, når du indsender en blanket. Når du har udfyldt blanketten, sender du den til studyboard@bio.aau.dk via din student-mail. Husk at få relevante godkendelser/underskrifter på blanketten, inden du sender den videre.

Når du sender en blanket fra din student-mail, behøver du ikke at skrive underskrive - din student-mail er ligeså gældende som en underskrift.

NÅR DER ER FLERE GRUPPEMEDLEMMER

Hvis flere gruppemedlemmer skal aflevere samme blanket, noteres alle gruppemedlemmernes navne, studienumre og mailadresser på blanketten. Blanketten skal underskrives af alle gruppemedlemmer, og én fra gruppen sender blanketten videre fra hans/hendes student-mail.