Mentorer

Mentorer på Institut for Kemi og Biovidenskab

Mentorer på Institut for Kemi og Biovidenskab

Mentorernes rolle er hovedsageligt at bidrage til den bedst mulige studiestart for nye studerende på første studieår på bacheloruddannelserne i Kemi, Kemiteknologi, Miljøvidenskab, Biologi og Bioteknologi. Gennem mentorcaféer, foredragsrækker og lignende arrangementer sætter de fokus på, hvad det vil sige at være studerende på Aalborg Universitet, og søger at skabe tryghed og højne motivationen hos de nye studerende. 

Mentorerne står altid til rådighed for studerende, som har studierelaterede spørgsmål om alt fra trivsel til eksamenslæsning. Hvis studerende fra de øvrige årgange ligeledes har brug for en hjælpende hånd, hjælper de også gerne med det.

Mentorerne kan kontaktes over e-mail.

Mød vores mentorer:

Biologi:

Bioteknologi:

Kemiteknologi/Kemi:

Miljøvidenskab: