Uddannelser på Institut for Kemi og Biovidenskab

Uddannelser på Institut for Kemi og Biovidenskab

Uddannelser på Institut for Kemi og Biovidenskab

På Institut for Kemi og Biovidenskab kan du vælge mellem en række uddannelser, der alle handler om livets byggesten. ​ Du kan læse en uddannelse inden for biologi, miljø, kemi, kemiteknologi eller bioteknologi. Fælles for dem alle er, at du arbejder med at løse udfordringer, som rækker ud i virkeligheden.

Bacheloruddannelser i biologi, kemi, miljø og bioteknologi

En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. 

Med en bachelor kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

Diplomingeniøruddannelser i kemi, miljø og bioteknologi

En diplomingeniøruddannelse varer 3 ½ år. De første 5 semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination og kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester, der er det afsluttende år på diplomingeniøruddannelsen, foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

På uddannelsen i Aalborg kan du specialisere dig i Kemi, Miljøteknik eller Bioteknologi. 

Kandidatuddannelser i biologi, kemi, miljø og bioteknologi

En kandidatuddannelse er en 2-årig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen.

INGENIØRVIDENSKAB (CIVILINGENIØR,CAND.POLYT.)

naturvidenskab (CAND.SCIENT.)

Teknisk videnskab (CAND.TECH.)

Europas bedste ingeniøruniversitet

I en rapport fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) vurderes Aalborg Universitet (AAU) som Europas bedste ingeniøruniversitet og det fjerdebedste i hele verden.

kontakt
STUDIENÆVN FOR KEMI, MILJØ OG BIOTEKNOLOGI
info til ansatte og studerende

Mød de studerende i studienævnet

Emil er studenterrepræsentant i studienævnet. Han stillede op, fordi han synes, at det var vigtigt, at de studerende var repræsenteret i studienævnet. 

Se flere videoer her

Vi arbejder med virkelige udfordringer

Anne Mette undersøger, hvordan bjørnens krop tilpasser sig under vinterhi. Det kan få betydning for mennesker, der lider af sygdomme forbundet med inaktivitet.

Se flere videoer her