Uddannelser på Institut for Kemi og Bioteknologi

Uddannelser på Institut for Kemi og Biovidenskab

Uddannelser på Institut for Kemi og Biovidenskab

Er du fascineret af livets byggesten? Så skal du læse Biologi, Kemi, Miljø eller Bioteknologi på Aalborg Universitet. På AAU udbyder vi en række uddannelser inden for Biologi, Kemi, Miljø og Bioteknologi. Uddannelserne er alle forskningsbaserede. Det vil sige, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i.

Bacheloruddannelser i biologi, kemi, miljø og bioteknologi

En bacheloruddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. Med en bachelor kan du vælge enten at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad.

Diplomingeniøruddannelser i kemi, miljø og bioteknologi

En diplomingeniøruddannelse varer 3 ½ år. De første 5 semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination og kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester, der er det afsluttende år på diplomingeniøruddannelsen, foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Kandidatuddannelser

Kontakt studievejledningen

Den decentrale studievejledning:

Har du brug for information og vejledning omkring indholdet af det enkelte enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v. er du velkommen til at kontakte den decentrale studievejleder: 

Email: bio.sg@ses.aau.dk 

Tel.: 93 56 20 43

Den centrale studievejledning:

Hvis du har spørgsmål om optagelse, ansøgningsprocedure, valg undervejs, orlov og udmeldelse kan du henvende dig direkte til den centrale studievejledning, som vil være dig behjælpelig med dine spørgsmål.

Vi ser frem til at høre fra dig og glæder os til at se dig på en af vores uddannelser!