Ledige stillinger

Ledige stillinger på Institut for Kemi og Biovidenskab

Institut for Kemi og Biovidenskab har omkring 170 ansatte fordelt på mange typer stillinger og mange forskellige ansættelsesområder, som er inddelt i følgende to undergrupper:

  • Det Videnskabelige personale (VIP), der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning (bl.a. professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter og Ph.d. studerende.)
  • Det Teknisk-administrative Personale (TAP), der varetager tekniske og administrative opgaver (bl.a. kontorfunktionærer, laboranter og akademikere)

Har du lyst til at blive en del af Institut for Kemi og Biovidenskab...

Klik her for nærmere information

Kontakt

contact@bio.aau.dk / Tlf.: 9940 3605 
Ved studierelaterede henvendelser:
3-6 sem.: Bachelor-studyadm@bio.aau.dk 
7-10 sem.: Master-studyadm@bio.aau.dk 
Tlf.: 9940 7151 / 9940 8074