Administrationen

Administration løser opgaver inden for følgende områder:

  • Økonomi
  • Projektadministration
  • Fundraising
  • Personaleadministration
  • Kommunikation
  • PhD
  • Ledelsessupport
  • Studieadministrationen
  • Sekretariatsfunktioner 

Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte Annemarie Davidsen (info@bio.aau.dk) / 9940 3605

Sekretariatschef

Økonomi og projektadministration

Kommunikation, Ph.d. og ledelsessupport

Studieadministration

Sekretærfunktion