Administrationen

Administration løser opgaver inden for følgende områder:

 • Økonomi
 • Projektadministration
 • Fundraising
 • Personaleadministration
 • Kommunikation
 • PhD
 • Ledelsessupport
 • Studieadministrationen
 • Sekretariatsfunktioner 

Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte Louise Bak Søndergaard contact@bio.aau.dk / 9940 3605

Sekretariatschef

Økonomi og projektadministration

 • profile image

  Cæsar Szwebs

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • forskningsstøtte
  • pre-award: oversigt over projektressourcer inkl. budgettering; sparring ift. bevillingsbetingelser; registrering i WorkZone
  • Post-award: Koordinering af projektoprettelsesprocessen; Budgetopfølgning ifm. periodiske faglige statusrapporter/milepæle og formidling til projektledelsen (konsekvensbudgetter og statistik); Styring af projektressourcer; Administrativ support til styregrupper i projekterne; Løbende rapportering/formidling af administrative problemstillinger til bevillingsgiver og samarbejdspartnere.
 • profile image

  Eva Gøttrup Jensen

  Projektøkonom

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansvarlig for sektion for kemi
  • Projektadministration
  • Regnskab og budgetter
  • Ansøgningssupport
  • Kontaktperson for PØ
 • profile image

  Stephen Hald Christiansen

  Økonomimedarbejder

 • Arbejdsfunktioner

  • Forskningsstøtte
  • Projektøkonomi
  • Ansvarlig for Bioteknologi
  • Projektadministration
  • Ansøgningssupport
  • Udstyr- og anlægsansvarlig
  • IT indkøbsansvarlig
  • Mobil- og bredbåndsansvarlig
  • Konferencer
 • profile image

  Kristian Bering

  Fundraiser

 • Arbejdsfunktioner

  • Strategisk rådgivning om projektfinansiering
  • Pre-award støtte og kvalitetssikring
  • Point-of-contact for ansøgningsaktiviteter
  • Koordinering af AAUs støttefunktioner til individuelle forskere
  • Analyse af forskningsdata og hjemtag
  • Ledelsesbetjening

Kommunikation og ledelsessupport

 • profile image

  Line Christensen

  Kommunikationsmedarbejder

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikationsrådgivning
  • Web/Intranet
  • Kommunikationsstrategisk arbejde
  • Grafisk design
  • Intern/Ekstern kommunikation
  • Videoproduktion
  • Planlægning og koordinering af events
 • profile image

  Louise Bak Søndergaard

  AC-Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Bearbejdning og analyse af brugerdata til studier.

Studie- og ph.d.-administration

 • profile image

  Amanda Perschke

  Studiesekretær

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær 3.-6. semester
  • Booking af lokaler
  • Skemalægning
  • Bachelor-projekter
  • Diplomingeniører
  • Eksamensplanlægning
  • Praktik
  • Grupperum
  • Kort adgang
  • Digital Eksamen
  • Moodle
  • STADS
  • eForms
 • profile image

  Louise Kiilerich Pratas

  Studienævnssekretær

 • Arbejdsfunktioner

  • Studienævnssekretær Studieteamkoordinator
 • profile image

  Sara Jellesmark

  Studiesekretær

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær 7. - 10. Semester
  • Booking af lokaler
  • Skemalægning
  • Kandidatspecialer
  • Eksamensplanlægning
  • Digital Eksamen
  • Moodle
  • Workzone superbruger
  • STADS
  • Eforms
  • Ph.d Administration
 • profile image

  Steffen Mariager Jensen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kvalitetssikring af uddannelser
  • Kvalitetssikring af forskningsregistreringer
  • Eksamensbeviser
  • Studieadministrativ sagsbehandling

På barsel