Kontorelev

Kontorelev

Kontorelev

Sekretariatet arbejder som et team i en hverdag, hvor vi er det naturlige omdrejningspunkt for mange forskelligartede opgaver og hvor det derfor ikke kun handler om egne opgaver, men i høj grad også om fælles opgaver. Vi er et sekretariat i udvikling, hvor nøgleordene teamorganisering, samarbejde, videndeling og en positiv feedback-kultur er omdrejningspunktet for vores arbejde og dagligdag både internt i sekretariatet, på instituttet og på tværs af universitetet.

Vi er en gruppe dedikerede medarbejdere, som tager ejerskab for vores opgaver med stor fleksibilitet i opgaveløsningen og tror på, at alle bidrager til fælles udvikling gennem en positiv og professionel indstilling. Vi har en samarbejdskultur, hvor vi er glade og stolte over vores arbejde og de resultater, som vi sammen opnår.

Arbejdsopgaverne som kontorelev på Institut for Kemi og Biovidenskab er spændende, udfordrende, og der er masser af dem. Som elev kan du desuden forvente et godt arbejdsmiljø hvor du møder flere skønne teams, glade og hjælpesomme kolleger samt mulighed for indflydelse på planlægning af egne opgaver. Vi har fart på, men masser af smil og højt humør!

Vi søger løbende kontorelever - Find ledige stillinger her

Elevopgaver

Vores hverdag handler i høj grad om at hjælpe både instituttets forskere og studerende, og nedenstående er nogle af de opgaver, du som kontorelev er med til at løse:

  • Bogholderi, herunder fakturering, rejseafregninger
  • Udarbejdelse af budgetter og regnskaber, både for drift og projekter
  • Opgaver i mange af universitetets administrative systemer – økonomi, budget personale og ressourcesystemer
  • Lønadministration/kontrol
  • Indkøb af kontorartikler og inventar
  • Dataindsamling
  • Journalisering
  • Studieadministration/forvaltning f.eks. planlægning af eksamener
  • Kommunikation - F.eks. planlægning / afholdelse af events
  • Ph.d.-administration - Indblik i processer, der indgår i et ph.d.-forløb

”Institut for Kemi og Biovidenskab er en fed læreplads, hvor du får lov at have ansvar for egne arbejdsopgaver. Du får en god oplæring, og stiller du spørgsmål til arbejdsopgaver, bliver det set som et plus frem for et minus. På instituttet bliver du set som en del af teamet, og der bliver sat pris på dit arbejde - du ikke ”bare” en elev” - Tina nuværende økonomielev.

Institut for Kemi og Biovidenskab som arbejdsplads

Institut for Kemi og Biovidenskabs primære opgave er forskning og forskningsbaseret undervisning inden for kemi, miljø, biologi og bioteknologi. Instituttet bidrager til innovativ forskning og vidensdeling i samarbejde med erhvervslivet, både på nationalt og internationalt.                     

På instituttet vil du blive en del af administrationen, der pt. består af 16 medarbejdere, som arbejder med en bred vifte af opgaver inden for studieadministration, kommunikation, ph.d.- og ledelsessupport, projektadministration, økonomi og fundraising. Administrationen udgør sammen med 2 forskningssektioner ét samlet institut placeret i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og København. Den daglige ledelse varetages af institutlederen, vice- institutlederen for henholdsvis forskning og uddannelse og sekretariatschefen i samarbejde med instituttets to sektionsledere.