Stig Purup

Stig Purup

Adjungeret professor - Stig Purup

Stig Purup har sin baggrund i Biologi med en Ph. D i Medicin fra Aarhus Universitet. Han er seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet, Foulum, hvor han leder temagruppen ”Anvendt Cellebiologi og Biomarkører”. Hans vigtigste forskningsområder er Anvendt Cellebiologi og Dyrefysiologi med specielt fokus på betydningen af bioaktive og ernæringsmæssige komponenter i komplekse naturlige blandinger som f.eks. mælk, serum, plante- og vævsekstrakter.

effekter og mekanismer af komponenterne i relation til sundhed og sygdom

Hans overordnede interesse er at belyse effekter og mekanismer af komponenterne i relation til sundhed og sygdom ved anvendelse af eksperimentelle cellebaserede modeller med humane væv og dyrevæv.

Kontakt

Professor Stig Purup
Slutdato: 14.09.2025
E-mail: stig.purup@anis.au.dk