Sophie Fourmentin-Lamotte

ADJUNGERET PROFESSOR - SOPHIE FOURMENTIN-LAMOTTE 

Sophie Fourmentin fik sin ph.d. grad i organisk kemi fra Universitetet Lille i 1994. I 1996 blev hun lektor ved universitetet i Littoral-Côte d'Opale i Dunkerque. Hun udviklede et nyt emneområde baseret på ”Anvendelse af cyclodextriner til sanering af organiske forurenende stoffer”. I 2006 afsluttede hun sin HDR (autorisation til at overvåge forskningsaktiviteter) med titlen "Cyclodextrin / organiske forurenende stoffer inklusionskomplekser: Karakterisering og anvendelse til rensning af flygtige organiske forbindelser". I 2008 blev hun forfremmet som professor, og hun ledede Laboratoire de Synthèse Organique et Environnement indtil 2010. Fra januar 2010 til december 2019 superviserede hun teamet Supramolecular Chemistry i UCEIV-laboratoriet. Siden 2015 har hun været direktør for universitetets industrielle og kommercielle aktivitetsafdeling (SAIC). Hun er i øjeblikket præsident for det franske cyclodextrin samfund. Hendes nuværende forskningsstudier ligger i grænsefladen mellem vært / gæste kemi og miljøkemi. Hendes erfaring med karakteriseringen af ​​værts / flygtige gæstekomplekser er blevet udvidet til at omfatte undersøgelse af indkapsling af smagsstoffer og æteriske olier til mad, duft eller farmaceutiske anvendelser. Hun har for nylig udviklet et nyt eutektisk opløsningsmiddel med supramolekylære egenskaber til opløselighed af VOC og bioaktive forbindelser. Hun er forfatter af 124 forskningsartikler (100 om cyclodextriner, 10 om dybe eutektiske opløsningsmidler) (h-faktor: 32, +2500 citater).
Hun er medredaktør af fire bøger (3 om cyclodextriner og 1 om dyb eutektisk opløsningsmiddel).

Udvalgte PUBLIkationer

  • T. El Achkar, T. Moufawad, S. Ruellan, D. Landy, H. Greige-Gerges, S. Fourmentin: Cyclodextrins: from solute to solvent, Chem. Comm., 56, 3385-3388, 2020. DOI: 10.1039/D0CC00460J
  • T. Moufawad, L. Moura, M. Ferreira, H. Bricout, S. Tilloy, E. Monflier, M. Costa Gomes, D. Landy, S. Fourmentin: First evidence of cyclodextrin inclusion complexes in a deep eutectic solvent, ACS Sustain. Chem. Eng., 7, 6345-6351, 2019. DOI:10.1021/acssuschemeng.9b00044.
  • T. El Achkar, S. Fourmentin, H. Greige-Gerges: Deep eutectic solvents: an overview on their interactions with water and biochemical compounds, J. Mol. Liq., 288, 2019. DOI:10.1016/j.molliq.2019.111028.
  • L. Moura, T. Moufawad, M. Ferreira, H. Bricout, S. Tilloy, E. Monflier, M. F. Costa Gomes, D. Landy, S. Fourmentin : Deep eutectic solvents as promising media for the absorption of volatile organic compounds, Environ. Chem. Lett., 15, 747-753, 2017. DOI:10.1007/s10311-017-0654-y. Press release.
  • M. Kfoury, L. Auezova, H. Greige-Gerges, K.L. Larsen, S. Fourmentin : Release studies of trans-anethole from β-cyclodextrin solid inclusion complexes by Multiple Headspace Extraction, Carbohydr. Polym., 151, 1245-1250, 2016. DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.06.079.
  • M. Kfoury, L. Auezova, H. Greige-Gerges, S. Fourmentin : Promising applications of cyclodextrins in food: improvement of essential oils retention, controlled release and antiradical activity, Carbohydr. Polym., 131, 264-272, 2015. DOI:10.1016/j.carbpol.2015.06.014.

Bøger

  • Cyclodextrin Fundamentals, Reactivity and Analysis. Springer International Publishing AG. S. Fourmentin et al. (eds.). Environmental Chemistry for a Sustainable World, 2018. ISBN 978-3-319-76158-9. DOI:10.1007/978-3-319-76159-6
  • Cyclodextrin Applications in Medicine, Food, Environment and Liquid Crystals. Springer International Publishing AG. S. Fourmentin et al. (eds.). Environmental Chemistry for a Sustainable World, 2018. ISBN 978-3-319-76162-6. DOI:10.1007/978-3-319-76162-6.
  • The History of Cyclodextrins. Springer Nature Switzerland AG. G. Crini et al. (eds.), Environmental Chemistry or a Sustainable World, vol 52, 2020. ISBN 978-3-030-49307-3. DOI:10.1007/978-3-030-49308-0.
  • Deep Eutectic Solvents for Medicine, Gas Solubilization and Extraction of Natural Substances. S. Fourmentin et al. (eds) Environmental Chemistry for a Sustainable World, vol 56, 2021. Springer, Cham. ISBN 978-3-030-53068-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53069-3

Kontakt

Professor Sophie Fourmentin-Lamotte 
Slut dato: 31.03.2023
E-mail: lamotte@univ-littoral.fr