Martin Jensen

Adjungeret lektor - Martin Jensen

Martin har en ph.d. i kemi fra Aalborg Universitet i 2011 og har siden gjort karriere i industrien. Han har siden 2016 drevet sit eget firma Pond. Ud fra egne proprietære opskrifter fremstiller Pond biobaserede polymerer og biokompositter, der kan erstatte konventionelle fossil-baserede materialer i en bred vifte af industrier. Hans forskning ved Aalborg Universitet fokuserer på kompositter, især polymerholdige kompositter.

Stor erfaring med termisk analyse og mekanisk ydelse af polymerer og kompositter

De sammensatte strukturer omfatter både klassiske tekniske kompositter og nye kompositstrukturer såsom nanokompositter og polymerfibre fyldt med uorganiske partikler. Martin har stor erfaring med termisk analyse og mekanisk ydelse af polymerer og kompositter.

Kontakt

Lektor Martin Jensen
Slutdato: 30.06.2026
E-mail: maj@bio.aau.dk