Kristian Keiding

ADJUNGERET PROFESSOR - Kristian Keiding

Efter 5 års ansættelse på Miljøstyrrelsens Luftforureningslaboratorium blev Kristian Keiding ansat på Aalborg Universitet - først på Laboratoriet for Miljøteknik og siden ved Sektion for Kemi - i alt 27 år. Hans undervisning har primært været i fysisk kemi og kemiske enhedsoperationer. Hans forskning har omhandlet fysisk kemis karakteristik af spildevand og slam samt relationen imellem denne karakteristik og de enhedsoperationer, der anvendes. Siden har Kristian været ansat på Grundfos, hvor han har udviklet kompetencer vedr. vandbehandling og siden arbejdet med rensning af olie/fedt holdigt spildevand samt vandgenbrugssystemer .

Kontakt

Professor Kristian Keiding
Slutdato: 31.10.2023
E-mail: kkeiding@grundfos.com