Adjungerede professorer og lektorer

Adjungerede professorer og lektorer tilknyttet instituttet

For at udbygge det forskningsmæssige samarbejde inden for udvalgte områder har Instituttut for Kemi og Biovidenskab valgt at tildele nedenstående forskere titlen adjungeret professor/lektor: 

Navn

Titel

Slutdato

Kontakt

Geoffrey D. Thyne Professor 31.08.2021 geoffthyne@gmail.com 
Jesper Haaning Professor 30.06.2021 jesper.haaning@gmail.com
Sophie Fourmentin-Lamotte  Professor 31.03.2023 lamotte@univ-littoral.fr
Ettore Randi Professor 28.02.2023 erandi@bio.aau.dk
Martin Jensen Lektor 30.04.2021 maj@bio.aau.dk
Stig Purup Professor 14.09.2025 stig.purup@anis.au.dk
Kristian Keiding  Professor 31.10.2023 kk@bio.aau.dk 
Svend Borup Jensen Lektor 20.06.2022 svbj@rn.dk


DEN ADJUNGEREDE PROFESSOR/LEKTOR VIL NORMALT VARETAGE FØLGENDE OPGAVER:

  • Deltage i forskningssamarbejde med forskere ved instituttet
  • Forelæsninger/konferencer
  • Undervisning/Ph.d.-vejledning
  • Indgå i bedømmelsesudvalg
  • Hjælp til rekruttering

     

Spørgsmål kan rettes til: 

Martin Jensen

Jesper Haaning

Stig Purup

Sophie Fourmentin-Lamotte