AAU logo

Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Ung AAU forsker hædres for banebrydende forskning i glas

Ung AAU forsker hædres for banebrydende forskning i glas

Professor Morten Mattrup Smedskjær fra Aalborg Universitet har modtaget hele to prestigefyldte priser på den verdensomspændende glaskonference i Boston. Den 35 årige forsker har brugt det meste af sit voksne liv på at beskrive, forstå og udvikle nye metoder til at forbedre glassets holdbarhed og ydeevne.

Lagt online: 27.06.2019

Trods professor Morten Mattrup Smedskjærs unge alder har han allerede flere fornemme priser og udnævnelser bag sig. Han kan nu tilføje både The Gottardi Prize og W.H. Zachariasen Award til listen over sine bedrifter inden for glasvidenskaben. Glas er i dag et højteknologisk materiale og en vigtig del af eksempelvis smartphones, vindmøller, solceller og optiske fibre. På trods af dette er glas på mange måder stadig et ukendt mysterium, da forståelsen af materialets grundlæggende fysik og kemi i høj grad er ukendt.

Glasmaterialer er afgørende for at løse en række nuværende og fremtidige udfordringer indenfor flere områder. For eksempel, vil forbedrede mekaniske egenskaber kunne føre til tyndere glas. Glas fremstilles ved en høj-temperatur proces og mindre materialeforbrug vil således give anledning til en mindre miljø- og klimabelastning. Dette kræver dog, at der opdages nye sammensætninger. Primært er der behov for at forbedre glassets evne til at kunne modstå revnedannelse eller et decideret brud, når revnen først er dannet, siger Morten Mattrup Smedskjær, der er professor på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Computersimuleringer bidrager til at forklare glassets mysterium

Traditionelt designes nye glasmaterialer ved eksperimentelt ”trial-and-error”. Dette er dog en vanskelig og meget tidskrævende opgave, specielt for materialer såsom glas. Dette skyldes blandt andet, at atomerne ikke sidder på rad og række og at der er uendelige kombinationsmuligheder for den kemiske sammensætning. 

I vores forskning har vi udviklet og implementeret nye metoder til at forbedre glassets egenskaber ved brug af computersimuleringer. Vi arbejder på to typer modeller. For det første statistiske modeller til at forudsige glassets struktur, dvs. hvordan atomerne arranger sig med hinanden, når den kemiske sammensætning af glasset ændres. For det andet modeller baseret på bl.a. kunstig intelligens til at koble denne viden om glassets struktur med de fysiske egenskaber såsom revnemodstand, udtaler Morten Mattrup Smedskjær.

Målet er at kunne forudsige egenskaber såsom eksempelvis glassets hårdhed direkte ud fra viden om den kemiske sammensætning af glasset. Den nye teknologi kan på den ene side bidrage til at reducere produktionsomkostningerne og arbejdsgangene ved nuværende løsninger. På den anden side kan teknologien være med til at åbne op for glassets anvendelse i andre sammenhænge til eksempelvis fleksible displays, som kan bruges til smartphones.

Fakta:

  • The Gottardi Prize har været uddelt siden 1987, hvor den blev indstiftet til minde om Professor Vittorio Gottardi (tidligere ICG præsident). Prisen uddeles til yngre forskere under 40 år, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for glasvidenskaben. Den belønner de unge forskertalenters evne til at forske, udvikle, undervise, skrive, lede og kommercialisere. 
  • W.H. Zachariasen Award har været uddelt siden 1983 og blev oprettet til ære for W.H. Zachariasen, en norsk-amerikansk fysiker, der specialiserede sig i røntgenkrystallografi og som blev berømt for sit banebrydende arbejde med glasstrukturen. Prisen overrækkes til yngre forskere under 40 år for deres fremragende forskning publiceret i tidsskriftet Journal of Non-Crystalline Solids.

Kontakt:

  • Professor MSO Morten Mattrup Smedskjær, tlf.: 5142 7672, email: mos@bio.aau.dk, web: https://sites.google.com/view/smedskjaer
  • Presse og foto, Camilla Kristensen, tlf.: 9940 9905, email: cakr@bio.aau.dk

Alle nyheder fra Bio