Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Ultraviolet lys kan fjerne pesticider fra vores drikkevand

Ultraviolet lys kan fjerne pesticider fra vores drikkevand

I Danmark drikker vi vores grundvand, men mange års brug af pesticider truer vores rene drikkevand. Et hold forskere fra Aalborg Universitet har i et nyt studie vist, at ultraviolet lys, uden direkte kontakt med vandet eller tilsætning af kemikalier, kan bruges til at fjerne pesticider fra vores drikkevand.

Lagt online: 20.01.2021

Ultraviolet lys kan hjælpe med at fjerne pesticider fra vores drikkevand, og endda på en måde, som ikke danner nye, giftige stoffer. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet.

Pesticider findes i mange danske drikkevandsboringer, og undersøgelser fra de senere år har målt en række nye og gamle pesticider i vores drikkevand, herunder glyfosat som er det mest anvendte ukrudtsmiddel i verden.

- Behandlingen af drikkevand med ultraviolet lys medfører en indirekte fotolyse af glyfosat og dannelse af simple nedbrydningsprodukter. På denne måde fjernes giftigheden af glyfosat i drikkevandet også uden at der dannes nye giftige nedbrydningsprodukter, siger Peter Roslev, som er lektor på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Resultatet af undersøgelsen fra Aalborg Universitet viser, at behandling af drikkevand med ultraviolet lys kan fjerne over 90% af glyfosat i vandet. Sammenlignet med andre renseteknologier er metoden interessant, fordi der ikke skal tilsættes kemikalier eller anvendes materialer, som er i direkte kontakt med drikkevandet.

I Danmark anvendes cirka 1000 tons glyfosat om året i private haver og i landbruget, og stoffet findes jævnligt som forurening i vores grundvand.

Miljøvenlig og økonomisk bæredygtig løsning

I dag findes der nogle muligheder for at håndtere pesticider i drikkevandsboringer: vandforsyninger kan søge om dispensation til at bruge avancerede renseteknologier alternativt kan vandforsyninger fortynde det forurenede vand med rent vand. Endeligt kan de helt lukke drikkevandsboringer og forsøge at etablere en nye boring et sted uden forurening.

- Vores løsning kan vise sig at være til gavn for både miljø og sundhed, men også økonomisk har metoden nogle fordele, fordi udgifter til etablering og drift af en rensning med ultraviolet lys i mange tilfælde vil være billigere end at etablere nye drikkevandsboringer, siger Peter Roslev.

Næste skridt i udviklingen vil være at afprøve metoden i større skala i forbindelse med interesserede vandselskaber.

Videnskabelig artikel i Scientific Reports

Studiet er udført på Aalborg Universitet i samarbejde med forskere fra Italien, og artiklen er netop offentliggjort i det anerkendte internationale tidskrift ”Scientific Reports” 

Yderligere kontakt

  • Lektor Peter Roslev, tlf.; 9940 8505 / 3053 1474, email: pr@bio.aau.dk
  • Presse: Camilla Kristensen, tlf.: 9940 9905, email: cakr@bio.aau.dk

Alle nyheder fra Bio