AAU logo

Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

To Ph.d.-Studerende fra AAU modtager eliteforsk-rejsestipendier

To Ph.d.-Studerende fra AAU modtager eliteforsk-rejsestipendier

To yngre forskere fra AAU er blandt modtagerne af Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-rejsestipendier, som gives til talentfulde ph.d.-studerende.

Lagt online: 06.03.2019

Tekst: Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation, Foto: Privatfotos

Som en del af sit EliteForsk-initiativ uddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet hvert EliteForsk-rejsestipendier til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende. Blandt dette års prismodtagere er to ph.d.-studerende fra AAU: Thomas Yssing Michaelsen fra Center for Mikrobielle Samfund, Institut for Kemi og Biovidenskab og ph.d.-studerende Shibarchi Majumder fra Institut for Elektroniske Systemer.

Med et EliteForsk-rejsestipendium følger 200.000 kroner, som skal bidrage til, at forskningstalenterne kan tage på længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

Thomas Yssing Michaelsen forsker inden for bioinformatik og mikrobiologi. Med sit ph.d.-projekt går han på opdagelse i mikrobielt ’dark matter’, hvor han modellerer fødekæder i mikrobielle samfund ved hjælp af DNA- og RNA-sekventeringsdata.

-Vi kender kun ganske få procent af alle mikroorganismer og ved endnu mindre om, hvordan de enkelte bakterier bidrager til det samlede økosystem, og samspillet imellem dem under naturlige forhold. Vores manglende viden om det mikrobielle ’dark matter’ skyldes i høj grad, at bakterier er svære at studere under kunstige forhold i laboratoriet. Det vil vi lave om på i mit ph.d.-projekt ved at udvikle nye metoder til hurtig måling af aktiviteten af samtlige bakterier simultant i et arbitrært mikrobielt samfund ved hjælp af molekylærbiologisk data. Metoderne vil kunne rekonstruere fødekæderne, der binder bakterierne sammen, og identificere de nøglearter, som er vigtige for, at samfundet fungerer optimalt – og ultimativt gøre mikrobielt dark matter lidt mindre ”dark”, forklarer Thomas Yssing Michaelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Læs mere om Thomas Yssing Michaelsen og hans forskning her

Shibarchi Majumders fagområde er Engineering/Technology, og fokus for hans ph.d.-projekt er et realtidssystem til styring af fly implementeret på fler-CPU-system.

- Styringssystemer til droner skal være hurtige til at detektere, analysere og reagere, så ulykker ikke forekommer. Dette er også essentielt for, at droner kan agere i det offentlige rum. Droner bliver mere autonome, hvilket medfører øgede krav til regnekraft. Det stigende krav til regnekraft kan imødekommes med multikerne-arkitektur. En af udfordringerne ved at anvende multikerne-arkitektur er at analysere reguleringssystemets reaktionstid. Derfor forsker vi i at anvende multikerne-arkitektur, sådan at reaktionstiden kan beregnes og derved muliggøre anvendelsen af multikerne-arkitektur til styring af droner, forklarer han på Michaelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Læs mere om Shibarchi Majumder og hans forskning her

Læs mere om EliteForsk-priserne her
 

Alle nyheder fra Bio