Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

To originale idéer fra Kemi og Biovidenskab får støtte fra DFF

To originale idéer fra Kemi og Biovidenskab får støtte fra DFF

Insekter som husdyr og forskning i revnefast og selvhelende glas er blandt de originale idéer fra Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet, som er bevilliget støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Lagt online: 27.05.2020

Fonden støtter 202 nye ideer med i alt 696 millioner kroner. Idéer som spænder bredt over alle faglige hovedområder og som kommer fra alle kanter af landets forskningsmiljøer. Forskerne bag de to originale idéer, som modtager støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, er professor Torsten Nygård Kristensen, som har modtaget 6,2 mio. kr. til forskning i kommerciel insektproduktion og professor Morten Mattrup Smedskjær, som er bevilliget 2,9 mio. kr. til forskning i revnefast og selvhelende glas. Begge forskere er tilknyttet Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Kommerciel insektproduktion

Torsten Nygaard Kristensen, professor med speciale i biodiversitet og evolutionsbiologi, er en af forskerne fra Kemi og Biovidenskab, der modtager støtte fra DFF. Hans forskningsprojekt skal udvikle en løsning til kommerciel insektproduktion.

- En stor udfordring for fremtidens fødevareproduktion er at skaffe nok protein til en hurtigt voksende befolkning og at gøre dette på en miljøvenlig og bæredygtig måde. En af løsningerne er kommerciel insektproduktion. I dette projekt vil vi anvende genetiske værktøjer, som kan bidrage til at optimere produktion af højkvalitetsprotein, som kan benyttes som foder til husdyr eller til menneskeføde, siger Torsten Nygård Kristensen.

Avl med traditionelle husdyr har fundet sted i århundreder og har bidraget til en enorm produktionsfremgang. Torsten Nygård Kristensen forventer, at en videreudvikling af de metoder, som benyttes i husdyravl kan bidrage markant til udvikling af en mere effektiv kommerciel produktion af insekter.

- Samlet set forventer vi, at resultaterne vil løfte insektproduktion både nationalt og internationalt og bidrage med løsninger på, hvordan vi skaffer mad til en hurtigt voksende befolkning, siger Torsten Nygård Kristensen.

Samarbejdet involverer forskere med relevante kompetencer fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet samt kolleger fra Wageningen University i Holland.

Revnefast og selvhelende glas

Morten Mattrup Smedskjær, professor med speciale i glasvidenskab, modtager ligeledes støtte til sit projekt, hvis formål er at forstå de underliggende mekanismer for revnefasthed af glas og deres evne til at hele sig selv.

- Oxidglas, eller i daglig tale bare glas, anvendes i en række lav- og højteknologiske teknologier, men deres fremtidige anvendelser er primært udfordret af glas’ lave brudsejhed og sprødhed. Dvs. deres manglende evne til ændre form uden brud. Denne kolossale udfordring vil til dels kunne overkommes, hvis der kan udvikles nye glastyper, som enten er meget modstandsdygtige overfor at danne revner og brud, eller som er selvhelende, siger Morten Mattrup Smedskjær.

Gruppens forskning har for nyligt vist, at begge effekter kan opnås i en særlig type aluminiumborat glas ved at udsætte glasset for ældning i en fugtig atmosfære. Mekanismen bag og hvor nemt det er at overføre teknikken til andre glastyper er dog stadig i høj grad ukendt.

- Vores plan er at anvende en kombination af eksperimenter og computersimuleringer til at forstå den præcise strukturelle mekanisme bag den selvhelende effekt og meget høje revnemodstand. Vi skal bl.a. forstå interaktionerne mellem glas og vand under høj mekanisk spænding og hvordan glassets uordnede overfladestruktur ændres, siger Morten Mattrups Smedskjær.

Projektet involverer samarbejde med to forskningsgrupper fra Pennsylvania State University i USA, der har ekspertise i henholdsvis overfladekarakterisering og simulering af glas-vand interaktioner.

Kontakt:

Fakta om uddelingen

  • Ideerne vurderes af 75 anerkendte forskere fra alle videnskabelige områder inden for og på tværs af fem faglige forskningsråd
  • Internationale paneler bidrager med fagfællebedømmelser for en del af projekterne.
  • 1797 forskere har ansøgt om sammenlagt 6,5 mia. kr., mens 202 ansøgere har opnået bevilling for samlet 696 mio. kr.
  • 150 forskere har opnået en ”DFF: Forskningsprojekt 1-bevilling” på op til 2,9 mio. kr., mens 52 har opnået en ”DFF: Forskningsprojekt 2-bevilling” på op til 6,2 mio. kr.
  • Forskellen på ”DFF: Forskningsprojekt 1-bevilling” og ”DFF: Forskningsprojekt 2-bevilling” er projekternes varighed og bevillingernes størrelse.
  • Succesraten, dvs. antal projekter, der får bevilling ift. antallet af ansøgere, er 11%
  • Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond og fordeler årligt ca. 1,2 mia. kr. til original, risikovillig forskning i Danmark.

Alle nyheder fra Bio