AAU logo

Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Professor i medicin indstilles til æresdoktor på Aalborg Universitet

Professor i medicin indstilles til æresdoktor på Aalborg Universitet

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet indstiller i år den amerikanske professor Cheryl A. Conover til æresdoktor på Aalborg Universitet (AAU). Til dagligt er Cheryl A. Conover professor i medicin på Mayo Medical School i Minnesota, USA. Hendes forskning rækker dog langt udover den amerikanske grænse, idet hun regnes for en af verdens absolut førende forskere inden for sit felt.

Lagt online: 01.05.2019

Cheryl A. Conover er kendt for sin banebrydende forskning inden for vækstfaktorer (insulin-lignende vækstfaktorer (IGF)), deres molekylære virkningsmekanisme og regulering. Disse vækstfaktorer spiller en stor rolle i mange fysiologiske og pato-fysiologiske processer, som f.eks. fertilitet og reproduktion, sårheling, hjertekarsygdomme, cancer og aldring. Af særlig interesse er opdagelsen og karakteriseringen af en protease med navnet pappalysin, som specifikt aktiverer IGF-vækstfaktorer, ved at kløve særlige IGF-bindende proteiner. Denne opdagelse er publiceret i det yderst velansete tidsskrift Proceedings of the National Academy Sciences USA og har foreløbig opnået over 500 citationer.

Et andet skelsættende forskningsresultat fra professor Conover var identifikationen af pappalysin, som en ny unik diagnostisk markør for akut koronart syndrom (kritisk forstadie til blodprop i hjertet), som blev publiceret i et af verdens højest rangerede tidsskrifter New England Journal of Medicine (impact factor 79,3) og som nu er citeret mere end 400 gange. Disse forskningsresultater har ført til en lang række efterfølgende videnskabelige resultater og publikationer, mange i samarbejde med AAU-forskere.

Professor Conover har et langvarigt og aktivt samarbejde med forskere på Institut for Kemi og Biovidenskab inden for den medicinske bioteknologi. Cheryl A. Conover var Velux Visiting Professor i Sektion for Bioteknologi, AAU, i 2 måneder i 2011. Derudover har flere speciale- og Ph.d.-studerende udført en del af deres projekter som gæster i Cheryl’s forskningsgruppe på Mayo Clinic, Minnesota, USA. Disse projektsamarbejder har foreløbig resulteret i fire publikationer i anerkendte internationale peer review tidsskrifter.

Professor Conovers forskning er original og epokegørende og den har samlet set resulteret i mere end 200 videnskabelige artikler, som har genereret mere end 10.000 citationer i Web of Science. Professor Conovers forskning har ikke blot stor videnskabelig impact. Hendes forskningsresultater har også ledt til flere udstedte patenter og patentansøgninger inden for medicinsk diagnostik og udvikling af nye terapier, hvilket blandt andet har resulteret i licensaftaler med større internationale virksomheder. Professor Conover er derfor fuldt i tråd med AAUs strategi og har i samarbejde med AAU forskere i udstrakt grad produceret værdifuld ’Viden for Verden’.

Yderligere info: 

  • Professor Cheryl A. Conover afholder en gæsteforelæsning med titlen: "PAPP- A: The USA – Denmark Connection - the story of PAPP- A and how it has developed into a promising target for healthy longevity" på Institut for Kemi og Biovidenskab, Fredrik Bajers vej 7H, Auditoriet, fredag den 3. maj 2019 kl. 11.00-12.00. Alle er velkomne. 

Kontakt: 

Alle nyheder fra Bio