Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Per Halkjær Nielsen modtager Vandmiljøprisen 2020

Per Halkjær Nielsen modtager Vandmiljøprisen 2020

Lagt online: 03.09.2021

Vandmiljøprisen

Professor Per Halkjær Nielsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab modtager Vandmiljøprisen 2020. Vandmiljøprisen blev stiftet i 1990 af Kemira Water Danmark A/S (daværende Kemira Miljø A/S). Prisen uddeles hvert år bagudrettet, og derfor uddeles prisen for 2020 nu. Prisen er et rejsestipendium på 15.000 kr. og en bronzefigur, som hedder "Naturen i balance", udført af kunstneren Keld Moseholm Jørgensen. Der medfølger desuden et diplom samt en buket blomster. Indstillingen bedømmes ud fra følgende kriterier:

  • Indsatsen skal være af almengyldig interesse for spildevandsområdet
  • Kandidaten er aktiv med uddannelse eller anden videnformidling
  • Praktiske, tekniske eller procesrelaterede områder vægtes højt
  • Kandidaten har evnen og viljen til et godt og udviklende samarbejde mellem forsyning og myndighed, er katalysator for en fælles indsats
  • Kandidaten arbejder for at forbedre miljøet, især vandmiljøet som modtager spildevand
  • Det vægtes højt, at den indsats, der er ydet, eller det problem, der er løst, offentliggøres til gavn for andre
  • Kandidaten kan være ansat i spildevandssektoren

Per Halkjær Nielsen modtog prisen fredag d. 2. september, hvor han blev overrasket midt i et møde. Per modtog prisen, stipendiet, blomster og anerkendelse fra kolleger, og fik følgende , som han fik med på vejen fra Spildevandsteknisk Forening:

Rensning af spildevand kræver aktiv medvirken af mange kolleger. Det store problem er, at de fleste af dem, kan vi ikke tale med. Vi ved, der er der. Vi kan se dem. Det kræver godt nok et mikroskop at se den enkelte medarbejder, men vi er sikre på, at de er der, og der er milliarder af dem. De er vores bedste venner i denne branche, men vi kender kun få af dem ved navn, og vi ved ikke ret meget om, hvordan vi får dem til at udføre deres arbejde bedst muligt. Sådan har det i hvert fald været ind til for ganske få år siden.

For folk uden for uden for spildevandsbranchen, så er levende væsner, der kun kan ses i mikroskop, mest til besvær. Bakterier og andre mikroorganismer tænker man kun på, når man bliver syg. At bakterier er en forudsætning for at vi kan rense spildevand på et renseanlæg eller lave grundvand om til drikkevand på et vandværk, tænker de færreste på. Os, der skal drive processerne, hvor bakterierne skal udføre deres små mirakler, har altid været henvist til en blanding af praktisk erfaring og rent gætteri, når vi skulle få anlæggene til at virke. Det bliver der i disse år lavet helt om på. Nu ved vi, hvilke bakterier der løser opgaverne i vores anlæg. Vi ved, hvordan vi skal skabe de bedste forhold for dem, så vi kan løse vores opgave til gavn for miljø og folkesundhed bedst muligt.

Kære Per. Vi er mange i branchen, der i årevis har ment, at du og dine kolleger, der udfører banebrydende forskning i mikroorganismerne, har fortjent den størst mulige ros. Der findes dygtige forskere. Der findes gode formidlere. Der findes mennesker, der ser ideer, hvor vi andre kun ser forhindringer. Det er bare utroligt sjældent, at egenskaberne er samlet, og at vi er så heldige i vores branche, at lige netop vi kan nyde gavn af det. Hvis der fandtes den mindste tvivl tidligere, så blev den fejet til side da Corona kom fejende. På Aalborg Universitet kunne I skifte fokus, så i stedet for at lede efter bakteriers arvemasse, så sadlede I om og udførte coronaanalyser i stedet, og nu er du ivrig fortaler for at bruge teknikkerne som et middel til at holde øje med fremtidens trusler mod folkesundheden. Det fortjener taknemmelighed fra os alle sammen.

Fra Instituttets side skal lyde et stort tillykke til Per Halkjær Nielsen med den fornemme pris og anerkendelse af hans store arbejde med mikroorganismer.

Alle nyheder fra Bio