AAU logo

Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Kemiforsker fra Aalborg Universitet Esbjerg hædret med Esbjerg Universitetspris

Kemiforsker fra Aalborg Universitet Esbjerg hædret med Esbjerg Universitetspris

Onsdag d. 30. november blev cand.polyt., ph.d. i kemi Hülya Ucar Sokoli fra Aalborg Universitet Esbjerg hædret med Esbjerg Universitetspris ved en ceremoni på Syddansk Universitet.

Lagt online: 01.12.2016

Prisen uddeles hvert år til en fremragende studerende ved henholdsvis Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering.

Hülya Ucar Sokoli er blevet indstillet til prisen af professor Erik G. Søgaard fra Sektion for Kemiteknologi ved Aalborg Universitet Esbjerg. Han begrunder sit valg af Hülya med det imponerende arbejde, hun har lagt i sin ph.d., hvor hun i innovationskonsortiet Genvind sammen med 26 danske virksomheder har forsket i metoder til genbrug af fiber forstærkede plastik kompositter fra udtjente vindmøllevinger. Materialer som hidtil ikke har været mulige at genbruge. Vha. højt tryk og temperatur er det lykkedes at nedbryde plastkompositterne til dets bestanddele, nemlig glas eller carbon fibre samt resin. Fibrene kan potentielt blive genanvendt i nye materialer og resinen blive omdannet til en organisk råolie med høj brændværdi.

-Hülya har imponeret alle i konsortiet gennem præcise leveringer af facts fra litteraturstudier og resultater fra det meget omfattende laboratoriearbejde, hun har gennemført, fortæller Erik G. Søgaard og påpeger samtidig den store mængde rapporter og publikationer til internationale tidsskrifter, som Hülya har produceret, hvoraf flere er accepteret og nogle er i review.

Det var en glad Hülya Ucar Sokoli, der takkede sine vejledere på Aalborg universitet Esbjerg og sin familie. - Prisen betyder rigtig meget for mig, fortæller hun: -Den viser, at mit arbejde har båret frugt, og at jeg er blevet anerkendt for det store arbejde, jeg har lagt i mit ph.d.-projekt.

Desuden er hun er en ildsjæl der har stillet op til næsten alle aktiviteter rettet mod kommende studerende fx besøg af gymnasieklasser og Åbent Hus, samt har undervist i kemi på Aalborg Universitet Esbjergs søsteruniversitet SDU i den fælles uddannelse til bachelor i miljø- og ressource management, hvor hun har fået rigtig gode anbefalinger fra de studerende.

- Det er meget motiverende for mit videre arbejde, at jeg har modtaget universitetsprisen, siger Hülya, der dog endnu ikke ved hvad pengene skal bruges til. – Jeg har ikke nået at tænke over det endnu, men jeg har mange tanker om, hvordan mit ph.d.-projekt kan føres videre, så der skal nok blive god brug for pengene i det fremtidige arbejde, slutter hun.

Bag prisen på 25.000 kr., der har til formål at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering, står Esbjerg Erhvervsudvikling og en række fonde.

Alle nyheder fra Bio