AAU logo

Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Forskertalent i bioteknologi vinder Roblon Prisen 2019

Forskertalent i bioteknologi vinder Roblon Prisen 2019

I sommeren 2018 afsluttede Anne Mette Frøbert sin kandidatuddannelse i bioteknologi med et speciale, der har et særligt potentiale inden for behandling af blandt andet muskelsvind, knogleskørhed og diabetes. For dette innovative arbejde er hun netop blevet kåret som modtager af Roblon Prisen på 100.000 kr.

Lagt online: 03.05.2019

Anne Mettes specialeprojekt udspringer af et internationalt forskningssamarbejde mellem forskere på Aalborg, Aarhus og Københavns Universitet, samt svenske, norske og franske forskere fra det Skandinaviske Brunbjørneforskningsprojekt. Projektet tager udgangspunkt i at studere hvordan den skandinaviske brunbjørn tilpasser sin fysiologi til at kunne gå i vinterhi. Gennem vinterens dvale udviser bjørnene en bemærkelsesværdig nærmest sund inaktivitetstilstand, som betyder, at bjørnene ikke bliver ramt af de komplikationer, som den menneskelige krop oplever ved længerevarende inaktivitet, som f.eks. tab af knogle og muskelmasse, udvikling af hjerte-kar sygdomme, fedme og diabetes.

Innovativt bidrag til løsning af sundhedsmæssige samfundsudfordringer

Det innovative og nyskabende projekt er et såkaldt omvendt translationelt biomedicinsk forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i en forståelse af naturens evolutionært tilpassede fysiologiske løsninger som inspiration til at forbedre behandlingsmetoder og dermed bidrage til løsning af store sundhedsmæssige samfundsudfordringer, såsom muskelsvind, knogleskørhed, diabetes, hjertekarsygdomme og fedme.

- Mit specialeprojekt befinder sig i spændingsfeltet mellem den bioteknologiske og biomedicinske forskning. Jeg har i løbet af projektet både deltaget i felt-ekspeditioner, for at indsamle vævs- og blodprøver fra vilde brunbjørne, og har implementeret nye state-of-the-art bioteknologiske metoder i laboratoriet. I relation dertil har jeg udviklet et ekspressions-system, hvor genmodificerede insektceller producerer det bestemte protein, som vi har bevist er det mest opregulerede i bjørnens blodplasma, mens den ligger i vinterhi, forklarer Anne Mette

Ved brug af resultaterne i specialet vurderer Anne Mette, at næste skridt bliver at undersøge proteinets egenskaber og aktivitet i forskellige typer biokemiske og cellebaserede forsøg. Formålet er at afklare den potentielle regulatoriske effekt af det kraftigt opregulerede protein, inden effekten testes i dyreforsøg. Hypotesen er, at proteinet er en af nøglespillerne, der beskytter bjørnen mod komplikationer under vinterhi, og forhåbentlig vil vise sig at have samme effekt på mennesker.

Forskerspire i særklasse

Professor Michael Toft Overgaard, som har været Anne Mettes vejleder under specialeforløbet og som har indstillet hende til prisen, har aldrig været i tvivl om Anne Mettes potentiale.

- Anne Mette Frøbert er en exceptionelt godt begavet, topmotiveret, dedikeret og hårdtarbejdende ung forskerspire. Hendes specialeprojekt efterlader et væsentligt varigt aftryk og er allerede etableret som afsæt til videreudvikling af et høj-prioriteret forskningsprojekt på Aalborg Universitet, udtaler Michael Toft Overgaard

Resultaterne af Anne Mettes speciale indgår desuden som hovedbidraget i en kommende videnskabelig peer review artikel, hvor Anne Mette er førsteforfatter. Endeligt har specialet været en afgørende faktor for at Anne Mette har fået bevilget et fuldt finansieret prestigefyldt PhD-fellowship fra Lundbeck Fonden, som tillader hende at fortsætte sin videre videnskabelige udvikling i protein-forskningsgruppen ved Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU.

Fakta:

  • Roblon Fonden i Frederikshavn har siden 2008 uddelt Roblon Prisen på 100.000 kr.
  • Prisen tildeles en studerende eller gruppe af studerende på Aalborg Universitet, der har skrevet et speciale af høj kvalitet, som er innovativt og nyskabende
  • Roblon Prisen uddeles ved AAU’s årsfest
  • Dette års modtager, Anne Mette Frøbert, blev uddannet cand. polyt. i bioteknologi i juni 2018, hvorefter hun blev ansat som Ph.d.-studerende på Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU
  • Se Anne Mettes egen præsentation af specialet på Youtube

Kontakt: 

 

Alle nyheder fra Bio