AAU logo

Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Fejrer 25 år i Statens tjeneste

Fejrer 25 år i Statens tjeneste

Mette Lübeck har blandt andet været en af drivkræfterne bag opbygningen af BSc- og MSc-uddannelserne i Bæredygtig Bioteknologi.

Lagt online: 28.05.2018

Lektor Mette Lübeck på Institut for Kemi og Biovidenskab kan fejre 25 års jubilæum i statens tjeneste den 1. juni 2018.

Mette Lübeck opnåede sin kandidat- og ph.d.-grad på det tidligere Kongelige Veterinær- og Landbrugsuniversitet, nu Københavns Universitet, og var efterfølgende ansat som adjunkt og lektor samme sted. Efter en kort ansættelse som lektor på DTU blev hun i 2008 ansat som lektor på AAU for at medvirke til at opbygge Sektion for Bæredygtig Bioteknologi på Campus København.

Hun har været en af drivkræfterne bag opbygningen af BSc- og MSc-uddannelserne i Bæredygtig Bioteknologi og har ligeledes været involveret i opbygningen af BSc- og MSc-uddannelserne i Teknoantropologi. Mette har udviklet adskillige kurser, herunder PhD-kurser, og vejledt en række BSc- og MSc-studerende samt PhD-studerende og post docs.

Sektionen driver i dag forskning i international klasse, hvor Mette har specialiseret sig inden for udvikling af bioraffineringskoncepter med fokus på svampecellefabrikker til produktion af biokemikalier og enzymer til enzymhydrolyse af plantebiomasse samt på protein ekstraktion fra grønne afgrøder.   

Mette bidrager til instituttets organisation som leder for Center for Biovidenskab og Teknoantropologi, er studienævnsmedlem, er medlem af Akademisk Råd og er udpeget som AAUs repræsentant i en EU Bioøkonomi referencegruppe under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Ifølge Mette har de seneste 10 år ved AAU forløbet i et spændende og dynamisk miljø, som hun er stolt over at være en del af.

Jubilæet fejres med en reception på Sektion for Bæredygtig Bioteknologi på Campus København.

Alle nyheder fra Bio