AAU logo

Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Dyrs personlighed har betydning for arters overlevelse

Dyrs personlighed har betydning for arters overlevelse

Ved at studere adfærd hos dyr i zoologisk have påviser et forskerteam fra Aalborg Universitet i en ny bog, at dyrs forskellige personlighed har afgørende betydning for dyrearters velfærd og overlevelse. Det er vigtig ny viden i kampen mod tilbagegang i biodiversiteten i verdens økosystemer.

Lagt online: 06.07.2020

En gruppe forskere og studerende fra Aalborg Universitet har i samarbejde med Aalborg Zoo studeret adfærden hos isbjørne, chimpanser og elefanter. Genetisk forskellighed inden for arter og de enkelte bestande er ikke den eneste faktor i forhold til biologisk mangfoldighed i naturen. De nye adfærdsstudier viser, at variation i dyrs personlighed er vigtig i forhold til dyrs overlevelse og trivsel.

- Rigdom består i variationen. Hvis man vil stoppe tilbagegangen i biodiversitet er det vigtigt, at man ikke blot koncentrerer sig om antallet af arter og den genetiske variation inden for arten. Diversiteten i adfærd inden for de enkelte arter har også vist sig at være særdeles vigtig for dyrs evne til at kunne modstå forandringer, siger professor Cino Pertoldi fra Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Dyrearter ændrer adfærd på grund af klimaforandringer

Ifølge forskerne fra AAU bør begrebet biodiversitet derfor også omfatte diversitet i adfærd, som et vigtigt parameter for dyrs evne til at overleve forandringer i klimaet og menneskets umættelige behov for plads og ressourcer. Cino Pertoldi er projektleder bag studiet og foregangsmanden for en ny metode, der kan bruges til at kvantificere dyrenes adfærd. 

- Klimaforandringerne er allerede nu skyld i, at flere dyrearter har ændret adfærd. Derfor er der også et presserende behov for at øge forskningen i dyrs adfærd og de metoder, der er brugt til at indsamle data. Det unikke samarbejde mellem AAU og Aalborg Zoo har gjort det muligt at udfordre traditionelle adfærdsstudier. Den direkte adgang til dyrene i Aalborg Zoo og muligheden for at observere dem døgnet rundt er unik og har bekræftet, at dyrs adfærd ikke er tilfældig, men begrundet i deres individuelle karakteristika, udtaler professor Cino Pertoldi.

Viden om dyrs personlighed giver bedre dyrevelfærd

Forskergruppens resultater er netop udkommet i bogform og digitalt. De nye undersøgelser har ligeledes været med til at kvalificere arbejdet med dyrene i Aalborg Zoo og givet personalet ny viden om, hvordan de bedst muligt kan stimulere dyrene og skabe de bedste forudsætninger for et godt dyreliv.

- Hvis dyrene har forskellig personlighed skal de også stimuleres på forskellige måder, hvilket er vigtigt for dyrenes velfærd. Vores dyrs trivsel er altafgørende. Derfor sætter vi også stor pris på de nuancer og den viden, forskerne og de studerende på Aalborg Universitet i samarbejde med vores dyrepassere kan tilføre vores måde at drive et bæredygtig zoo med ypperlig dyrevelfærd, siger direktør i Aalborg Zoo Henrik Johansen.

Fakta:

Link til artiklerne:

Kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle nyheder fra Bio