Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Covid-19 nedlukning - Studerende tilbage på campus

Covid-19 nedlukning - Studerende tilbage på campus

En voldsom stigning i antallet af smittede med COVID-19 i Danmark fik i marts 2020 regeringen til at lukke ned for uddannelser, daginstitutioner og skoler. Nedlukningen skulle dog vise sig at blive længere end først ventet, og dagligdagen blev for mange ændret markant – også for studerende på Institut for Kemi og Biovidenskab. Men hvad betyder flere måneders nedlukning for studerende, og hvordan er oplevelsen af at være studerende, når forelæsninger og fysisk gruppearbejde pludselig byttes ud med online møder på Zoom.

Lagt online: 19.07.2021

I marts 2020 sad en gruppe bioteknologistuderende på Institut for Kemi og Biovidenskab dybt begravet i deres semesterprojekt. Gruppen består af Mia Josefine Markwardt, Anne Kalinka Sand Knudsen, Mikael Terp, Aleksandur Pauli Ortind, Emil Elbo Jespersen og Anne Johansen. Vi har taget en snak med gruppen om, hvad Corona-nedlukningen og den manglende laboratorieadgang har betydet for dem, deres gruppearbejde og deres generelle situation som studerende.

Hvad betyder den problembaserede arbejdsform på AAU for jer – og hvordan kunne I mærke, at det studiemæssigt ændrede sig under nedlukningen?                 

”Den problembaserede læringsform på AAU er en udfordrende men samtidig givende måde at studere på – En meget realistisk og autentisk arbejdsform, der forbereder én på den arbejdsmåde, som venter efter studielivet. Det er klart den mest spændende arbejdsform at lære på, og det er tydeligt at mærke efter de semestre, hvor vi har været hjemsendt uden adgang til laboratoriet. Det ændrer projektarbejdet og den generelle følelse som studerende meget, at det pludselig bliver udelukkende teoretisk, og man mangler det aspekt, som den problembaserede arbejdsform giver, hvor man ofte får andre vinkler og synspunkter af ens projektarbejde, når man arbejder sammen med andre personer”.

Hvordan fik I sparring af jeres vejledere, og hvad betød nedlukningen for jeres gruppearbejde?

”Det havde naturligvis betydning for vores forsøg, da vi ikke måtte tilgå laboratorierne. Det er meget nemmere at vende udfordringer i projektarbejdet, når man er sammen fysisk. Men vi har været gode til at bruge Teams og diverse tegneredskaber for at videndele og arbejde sammen på tværs. Det var besværligt i starten – ingen tvivl om det. Især fordi man heller ikke kunne tage ned forbi vejleders kontor eller laboratorie, som man ellers er vant til. Der blev pludselig meget mere koordinering, og det kan være frustrerende at stå med et presserende problem og skulle vente på svar fra vejleder på e-mail. Da man først fik den nye ”arbejdsform” ind under huden, blev udfordringerne dog markant mindre”.

Nogle af forelæserne klarede nedlukningen helt fantastisk – nok fordi de allerede havde optagede ’Pencasts’ og havde et godt online set-up. Andre undervisere skulle naturligt nok lige i gang og omstille sig til den nye form for digitale undervisning. Der har også været mange gode tilbud fra universitetet generelt med fokus på det sociale aspekt, som man har manglet en del. Der har blandt andet været online bingo, ”speed-dating” og andre forskellige sociale online arrangementer”. 

Hvilken betydning har det for jer, at I nu er fysisk tilbage på universitetet?

”Praktisk laboratoriearbejde er en helt essentiel del af uddannelsen, og det fysiske fremmøde fremmer både gruppearbejdet, stemningen og dynamikken i gruppen. Selvom vi under nedlukningen har lært at bruge forskellige digitale værktøjer til at opretholde en effektiv projektstyring, så er der simpelthen bare elementer af uddannelsen, som i vores optik hverken kan eller skal erstattes virtuelt. Man kan gøre meget over Teams og Zoom, men nu hvor det er på vej til at blive udfaset, så kommer man virkelig ikke til at savne det.

Vi har spurgt gruppens vejledere Lars Haastrup Pedersen og Frederik Teilfeldt Hansen om, hvad de gjorde under nedlukningen for at sikre trivsel, fremdrift og et godt projektforløb for de studerende:

”Vi forsøgte at holde vejledningen så tæt på et normalt forløb som muligt og dermed fastholde de krav og opfordringer til de studerende, som gør sig gældende på alle ”normale” semestre. Det sikrede, at gruppen var klar på deres læringsmål og tidligt i forløbet lavede udkast til formål og problemafgrænsning samt udarbejdede en tidsplan for projektet. Til at starte med var vi opmærksomme på, at projektet kunne ende med at blive overvejende teoretisk, og at der ikke blev meget tid til eksperimenter i laboratoriet. Situationen gjorde endvidere, at gruppen ikke bare kunne droppe forbi vores kontor for at diskutere de spørgsmål, som opstod undervejs, som de ellers har været vant til under normale omstændigheder.

Gruppens projekt foregik i samarbejde med et firma, 2A Pharma, som var involveret tidligt i forløbet via onlinemøder, hvor vi havde opfordret de studerende til at lave et grundigt oplæg om projektets formål og indhold, så de kunne få grundig feedback fra virksomheden. Dette fungerede rigtigt fint og gav gruppen yderligere input at arbejde videre med, indtil de efter deres skriftlige eksamen i april kunne komme delvist tilbage i laboratoriet. 2A Pharma var også behjælpelige, og tillod gruppen at udføre analyser i virksomhedens laboratorier.

Semestret og projektarbejdet blev helt klart meget bedre af, at der til slut blev mulighed for at udføre eksperimentelt arbejde i laboratoriet til forskel fra et rent teoretisk projekt. Vejledermøderne fungerede fint, selvom de var online, hvilket nok til dels også skyldtes, at gruppen havde en fin dynamik, og vi derfor kunne fokusere primært på at sikre fremdrift på det faglige plan”.  

Kontakt

Alle nyheder fra Bio