Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

Bioteknologistuderende fra AAU får semesterprojekt publiceret i anerkendt tidsskrift

Bioteknologistuderende fra AAU får semesterprojekt publiceret i anerkendt tidsskrift

Seks bachelorstuderende på bioteknologiuddannelsen på Kemi og Biovidenskab, AAU har netop fået deres 5. semesters projekt bragt i det anerkendte tidsskrift ’Waste Management’. Gruppen består af Emil Juel Zeuner, Marie Riisgaard-Jensen, Morten Eneberg Nielsen, Nicolai Sundgaard Bekker, Sofie Zacho Vestergaard og Søren Heidelbach.

Lagt online: 04.06.2021

Udvikling af bæredygtig næringskilde

Jordens befolkning forøges i stigende grad, og den økonomiske udvikling fortsætter – hvilket betyder, at vi som befolkning vil producere mere og mere affald. For at løse udfordringen med den stigende mængde affald, kan soldaterfluelarver være en del af løsningen, og samtidig udgøre en vigtig bæredygtig næringskilde enten som foder til dyr eller som fødevare til mennesker. Soldaterfluelarver er små insekter, som mest af alt ligner melorme, og det spændende ved soldaterfluelarver er, at de kan dyrkes af overskydende organisk materiale som eksempelvis madaffald, og derefter bruges i foder eller fødevarer, som et bæredygtigt alternativ til sojabønner og fiskemel.

Undersøgelse af optimale vækstforhold

Gruppen fra bioteknologi på AAU fik idéen til deres 5. semesters projekt om soldaterfluelarver fra en start-up ‘EntoMass’, som er stiftet af to tidligere AAU studerende fra Kemi og Biovidenskab. ‘EntoMass’ beskæftiger sig med at dyrke soldaterfluelarver baseret på madaffald (EntoMass leverede også soldaterfluelarver til semsterprojektet). Det har vist sig, at vandindholdet i larvernes foder påvirker, hvor hurtigt og effektivt, de vokser og hvor store, de bliver. Gruppen satte sig for i deres semesterprojekt at undersøge, hvordan vandindhold i foder påvirker soldaterfluelarver, og hvilke forhold der udgør optimale vækstforhold, hvilket de undersøgte ved at modellere vækst og metabolisk effektivitet af larverne under forskellige vandindhold.

”I opstartsfasen af projektet hjalp vores vejleder, Niels T. Eriksen, os med at forme projektet, og i fællesskab, ud fra vores idégenerering, udformede vi vores projektdesign. I resten af processen arbejdede vi meget selvstændigt, men vi havde altid mulighed for at søge sparring hos vores vejleder, Niels. Der ligger rigtig meget arbejde i at gå fra en projektrapport til en færdig artikel, og i den proces har Niels (vejleder) været en kæmpe hjælp og lagt et stort stykke arbejde i processen. Det at få sit arbejde publiceret i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift er en af de største anerkendelser, man som studerende kan få. Udover at være et kvalitetsstempel, er det også den måde, vi kan formidle vores forskning til omverdenen, og på den måde bidrage til fælles vidensopbygning”.

Hvad har processen vist jer, og hvad har I lært?   

Emil Juel Zeuner: ”Bioteknologi har et enormt uudnyttet potentiale - Det er et felt i kæmpe udvikling, og omverdenen er virkelig ved at få øjnene op for de ting, som eksempelvis alger, svampe og bakterier kan bidrage med. Det er motiverende for mig at arbejde på at løse problemer – ikke blot for læringens skyld, men fordi det også tjener et større formål.

Sofie Zacho Vestergaard: “Jeg er vild med koblingen mellem natur og teknologi, som jeg tror på kan være med til at løse nogle af verdens problemer - eller i hvert fald bidrage til at optimere ressourcekrævende processer. Det betyder meget for mig at få lov til at planlægge, løse og prøve kræfter med en række forskellige opgaver og problemstillinger, og jeg er helt grundlæggende stor tilhænger af den gruppebaserede arbejdsform, hvor vi kan drage nytte og lære af hinanden.”

Søren Heidelbach: “Projektet har været en lærerig og spændende proces for mig, fordi jeg har fået mulighed for at dykke ned i min interesse for koblingen mellem teknologi og biologi, og hvordan den kan forstærke udviklingen i det biologiske felt. Min tid på AAU har lært mig at værdsætte den naturlige sparring og samarbejde med mine medstuderende, som er både udfordrende og lærerig - en helt naturlig del af Aalborg modellen”.

Nicolai Sundgaard Bekker: ”Den problembaserede arbejdsform på AAU fungerer rigtig godt for mig, da den tillader, at man kan få lov til at arbejde med løsninger på en række forskellige problemer. Som I dette tilfælde, hvor vi har arbejdet på at løse en problemstilling, som i sidste ende kan have en betydning for udviklingen af alternative proteinkilder. Det er vigtigt for mig, at jeg kan arbejde med projekter, der kan anvendes i praksis, og som giver en forsmag på det arbejdsliv, der venter efter endt uddannelse”.  

Marie Riisgaard-Jensen: “Vores gruppearbejde og projektskrivning har givet mig mulighed for at fordybe og specialisere mig inden for et helt specifik emne - og det er en tilgang, der har bidraget til både læring og fornyet nysgerrighed for mit vedkommende gennem sparring med medstuderende og vejledere”.                

Morten Eneberg Nielsen: ”Jeg har længe har været fascineret af den mikrobielle verden, og de muligheder, perspektiver og udfordringer, den præsenterer os for. Vores 5. semesters projekt har været en spændende mulighed for at sætte det, vi lærer på studiet, i kontekst af en virkelig problemstilling, og det er det, der gør naturvidenskaben spændende for mig”.

Læs hele artiklen ”Impact of substrate moisture content on growth and metabolic performance of black soldier fly larvae” her

Kontakt

Alle nyheder fra Bio