Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

AAU forsker udpeget til Danmarks første Biodiversitetsråd

AAU forsker udpeget til Danmarks første Biodiversitetsråd

Miljøministeriet har for nyligt sat navne på medlemmerne i Danmarks første Biodiversitetsråd, som har til opgave at rådgive regeringen og Folketinget om indsatser på naturområdet. Blandt de få udvalgte er Professor Niels Madsen fra Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU, der skal bidrage med hans viden inden for biodiversitet i indre farvande og åbent hav.

Lagt online: 08.10.2021

Hvordan får vi mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for alle danskere? Hvordan giver vi naturen de bedste betingelser for at trives? Det kunne være nogle af de spørgsmål, som lander på bordet hos Danmarks første Biodiversitetsråd, der fremover skal rådgive regeringen og Folketinget på natur- og biodiversitetsområdet. Sådan skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Oprettelsen af et Biodiversitetsråd er en del af natur- og biodiversitetspakken mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet fra december 2020, hvor fokus er at give et historisk løft til dansk natur. Miljøminister Lea Wermelin har nu sat navn på formanden og de otte medlemmer, der skal sidde med om bordet. 

PRÆSENTATION AF RÅDETS MEDLEMMER

Formanden bliver Signe Normand, der er professor i øko-informatik og biodiversitet samt centerleder på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Derudover har miljøministeren udpeget yderligere otte medlemmer til Biodiversitetsrådet. De er udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet og er alle eksperter inden for en bred vifte af viden relateret til biodiversitet.

Professor Niels Madsen, fra Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU, er valgt på baggrund af sin store viden inden for biodiversitet i indre farvande og åbent hav. 

"Jeg er meget beæret over at være blevet udpeget til rådet, og ser frem til at dele ud af min viden og sammen med de øvrige rådsmedlemmer bidrage med fagligt velfunderede løsninger, som tager højde for både biodiversitet, samfundsøkonomiske, lovgivningsmæssige og adfærdsmæssige aspekter i indsatserne”, siger Professor Niels Madsen

Læs mere om Niels Madsen og hans forskning i marin biodiversitet 

Øvrige medlemmer af rådet er alle eksperter inden for en bred vifte af viden relateret til biodiversitet:

Biodiversitet på land og i ferskvand:

  • Lektor Sara Egemose fra Syddansk Universitet
  • Professor og centerleder Carsten Rahbek fra Københavns Universitet
  • Professor og centerleder Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet

Biodiversitet i indre farvande og åbent hav:

  • Professor Karen Timmermann fra Danmarks Tekniske Universet

Juridiske aspekter af biodiversitet:

  • Professor Birgitte Egelund fra Aarhus Universitet

Samfunds- og miljøøkonomiske aspekter af biodiversitet:

  • Professor Niels Strange fra Københavns Universitet
  • Adfærdsmæssige aspekter af biodiversitet, herunder friluftsliv:
  • Seniorforsker Berit Kaae fra Københavns Universitet

Formanden og medlemmerne udpeges for perioden 2021-2024.

Læs mere om biodiversitetsrådet her

Kontakter: 

  • Professor Niels Madsen, telefon: 2069 1797, mail: nm@bio.aau.dk
  • Presseansvarlig Camilla Kristensen, telefon: 9940 9905, mail: cakr@bio.aau.dk

Alle nyheder fra Bio