Tilknytning til Flora Danica

Tilknytning til Flora Danica

Flora Danica er til dato stadig det største illustrationsværk i den danske bogs historie, og er desuden anerkendt som verdens største og smukkeste botaniske værk. Ud over sin blotte størrelse skiller Flora Danica sig ud ved sin utrolige detaljegrad, der omfatter 3240 håndlavede kobberstik af planter.

Udarbejdelsen af Flora Danica var en enorm indsats, som i alt tog 122 år (1761-1883) og krævede rundhåndet finansiel støtte fra seks konger. Kong Frederik V igangsatte arbejdet med at kortlægge rigets (Danmark, Norge, Slesvig og Holsten) planter for at udbrede kendskabet til og udnyttelsen af disse naturressourcer. For at få så høj en kvalitet som mulig, skulle tegningerne laves efter friske planter i naturen, fremfor indsamlede tørrede eksemplarer, som var blevet hjembragt. Efter hver afsluttet ekspedition, blev tegningerne af planterne færdiggjort, og stukket i kobber, som kunne bruges til optryk af hæfter, som blev udgivet. Udgivelserne var både tilgængelige i sort/hvid, og håndmalede med farver, men det viste sig hurtigt, at de håndfarvede hæfter var meget mere efterspurgte end først forventet, trods en højere pris.

I dag kan det være svært at forstå, hvad der har motiveret et så tidskrævende og bekosteligt arbejde, uanset hvor flotte billeder af planter, der findes i værket. Men i datidens Danmark var indsamling af viden om de omgivende vildtvoksende planter vital, da man derved kunne udbrede viden om, hvilke planter der var spiselige, giftige eller skadelige samt hvilke, der havde en gavnlig effekt som lægeurter. Andre, mindre vitale, men alligevel nyttige effekter kunne opnås ved brug af de rigtige planter, for eksempel snapseplanter, farveplanter eller bi-planter.

Viden om planters egenskaber var på den tid meget regionalt afgjort, og ingen besad en komplet viden. Det første skridt mod en almen udbredelse var derfor at katalogisere alle planter, hvorefter viden om anvendelse af de enkelte planter kunne indsamles fra alle afkroge af riget. Den originale plan for Flora Danica var at alle de afbildede planter desuden skulle have en udførlig beskrivelse og tekster om anvendelse, men kun afbildningen blev til noget.

Et katalog over mikroorganismer

Mikroorganismer i naturen har (i lighed med datidens planter), mange muligheder for at kunne bidrage til rigets og borgernes velfærd. Mikroorganismer har potentiale for at påvirke os både på vitale måder (f.eks. ved enten positive eller negative effekter på menneskers helbred), men ikke mindst ved udnyttelse af de processer, som mikroorganismer udfører (bioteknologi).

Dette potentiale er dog for øjeblikket meget svært at drage fuld nytte af, da ingen har fuldstændig katalogiseret alle mikroorganismer omkring os - faktisk ved vi ikke engang, hvor mange forskellige typer, der findes! Denne beskrivelse vil være det første skridt, der skal tages, før indsamling af viden og videre studier kan frigive det enorme potentiale, der findes omkring os.

foto: © Bruun Rasmussen Kunstauktioner