Mikroorganismer og deres betydning

Mikroorganismer og deres betydning

Selvom mange typisk forbinder mikroorganismer med noget negativt (sygdomme, forrådnelse af mad og lignende), er der mange flere positive og endda essentielle effekter af mikroorganismer. Herunder nævnes nogle få:

  • Omgivelserne: I naturen producerer mikroorganismer essentielle næringsstoffer, som frigives til omgivelserne, hvilket har en effekt på f.eks. jordens frugtbarhed i landbruget eller i forbindelse med klimaforandringer (via produktion og optag af drivhusgasser).
  • Mennesket: I mennesket bidrager mikroorganismer til at holde os sunde, blandt andet som forsvar mod udefrakommende sygdomsfremkaldende bakterier og ved at omsætte mad, som vi ikke selv kan nedbryde.
  • Produktion: Mikroorganismer bruges til produktion af mange fødevarer og alkohol, men også til produktion af enzymer, som bruges inden for mange områder (f.eks. til brug i vaskemidler og i industrien).
  • Bæredygtighed: Potentialet for at udnytte mikroorganismer til at opnå større bæredygtighed er uanet og stadig ikke fuldt udnyttet. Områder, hvor brug af mikroorganismer kan gøre en forskel, inkluderer bl.a. kemikaliefrit landbrug, produktion af alternative brændstoffer, og bionedbrydning (herunder rensning af spildevand og forurening, samt biologisk nedbrydning af plastik).

Mikroorganismer påvirker kort sagt alle aspekter af vores liv, og er så at sige inden i os, på os og omkring os - altid.

Hvad er mikroorganismer?

Ordet mikroorganisme bruges til at beskrive en organisme, der er så lille, at det ikke er muligt at observere den med det blotte øje. Udtrykket bruges ofte til at beskrive bakterier, men betegnelsen indeholder normalt også flere grupper: archaea (arkæer), protozoer samt encellede svampe og alger.

Mikroorganismer er altså en meget forskelligartet gruppe, hvilket især bliver tydeligt, når man ser nærmere på den biologiske klassifikation af alt liv på jorden (livets træ). I den klassiske forståelse af liv på jorden findes der 3 domæner, som alt levende kan grupperes under, vist i tre farver herunder.

 

Mikroorganismer er alle de blå og grønne grene på livets træ, samt nogle af de orange grene (hvor der er skrevet navn på, på billedet ovenfor). De grene, som ses på denne forsimplede illustration, dækker over en ekstrem stor forskelligartethed. Til sammenligning findes alle planter på en lille gren på figuren (angivet med pil), mens mennesker blot er et mikroskopisk sideskud på grenen med dyr (angivet med pil).

De mikroorganismer, vi kender i dag, danner mange forskellige grupper på livet træ, men der er sandsynligvis endnu flere, som blot venter på at blive opdaget. I følge de nyeste vurderinger findes der måske en milliard 1.000.000.000 eller endnu flere arter mikroorganismer på jorden, hvoraf stort set alle er ukendte! Der ligger derfor et kæmpe arbejde foran os med at afdække denne diversitet, som sandsynligvis vil tilføje nye grene til livets træ, og åbne for en helt ny forståelse af evolution og liv på jorden.