Hvordan dækker vi Danmark?

Hvordan dækker vi Danmark?

Danmark er et ideelt sted at lave en atlas over mikroorganismer. Landet er lille og har veldefinerede grænser, idet langt størstedelen af landet er omgivet af vand (over 7000 km kystlinjer mod 68 km landegrænse mod Tyskland). Endvidere indeholder landet et stort antal velbeskrevne naturlige og menneskeskabte områder.

I Microflora Danica tilstræbes det at dække de forskellige områder ved indsamling af 10,000 prøver på tværs af Danmark. Projektet fokuserer på omgivelserne i jordhøjde (og i enkelte tilfælde under), og ikke på mikroorganismer de findes ved dyr, mennesker, trækroner eller i luften.