Eksterne samarbejdspartnere Microflora Danica

EMP500 – metagenomic sequencing of 500 microbial communities from diverse sites on our planet

Thijs Ettema
Professor
Wageningen University & Research

Rasmus Ejrnæs
Senior forsker
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Biodiversitet

Tobias Frøslev
Lektor
Københavns Universitet, Sektion for Geogenetik

Kasper Urup Kjeldsen
Lektor
Aarhus Universitet, Center for Geomikrobiologi

Bent Tolstrup Christensen
Professor
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer (Askov forsøgsstation)

Erik Aude
CEO

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Plante- og miljøinnovation sektor

Poul Larsen
Division Manager