AAU logo

Separationsteknik

Separationsteknik

Vi arbejder med karakterisering, afvanding og separation af organiske suspensioner. Vores mål er at forstå sammenhængen mellem fødestrømmens fysisk-kemiske egenskaber og separationsprocesserne, og på den baggrund, udvikle nye og forbedrede metoder til separation.

Vi har i en del år arbejdet med flokkulering, filtrering, dræning, og membran filtration blandt andet med henblik på at afvande slam, separere gylle, rense spildevand (membran bioreaktorer) og oprense organiske syrer.

Vi har mange års erfaring med at karakterisere organiske fødestrømme. Vi har udstyr til at ekstrahere EPS fra biologisk slam, bestemme styrken af slamflokke og måle partiklers overflade ladning. En gruppe af partikler, der ofte giver problemer i forbindelse med separation er kolloider, som er små partikler mellem 1 nm og 1 µm. Kolloiders overfladeareal er stor og overfladeegenskaberne er derfor vigtige for separationen. Vi syntetiserer derfor kolloider med forskellig ladning og hydrofobicitet for at undersøge hvordan kolloiders egenskaber indvirker på f. eks. membran filtreringsprocesser. Med udgangspunkt i disse studier har vi udviklet modeller til simulering af afvandingsprocesser, med særlig fokus på udvikling af matematiske modeller til simulering af membran tilstopning (fouling) under tværstrømsfiltrering.

Projektleder

Lektor
Morten Lykkegaard Christensen

Aalborg Universitet
Institut for Kemi og Biovidenskab
Fredrik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 8464
Mail: mlc@bio.aau.dk

CV
Publikationer
Presse

Gruppemedlemmer

Post Doc

Mads Koustrup Jørgensen
Tlf.: 9940 7482
E-mail: mkj@bio.aau.dk 

PhD

Søren Lorenzen
E-mail: slo@bio.aau.dk

Katie Kedwell
E-mail: kck@bio.aau.dk

Laborant

Lisbeth Wybrandt
Tlf.: 9940 8501
E-mail: lw@bio.aau.dk