AAU logo

Forskningsgrupper under Sektion for Kemi

Uorganiske Amorfe Materialer

Arbejdet i gruppen for Uorganiske amorfe materialer ligger indenfor emnet kemi og fysik for glastilstanden. I gruppen arbejder vi på at udvikle nye generationer af amorfe materialer samt relevant teknologi. Samtidig bestræber vi os på at opnå en dybere forståelse for grundlaget for disse materialer.

Læs mere

Supramolekulær Kemi

Supramolecular Chemistry deals with studies of intermolecular interactions, e.g. how molecular interact by weak intermolecular forces only.This area of chemistry, beyond the molecule, is highly important for the understanding of how molecules interact and participate in creating larger molecular assemblies, e.g. a biological cell.

Læs mere

Separationsteknik

Gruppen arbejder dels med at adskille opløste og opslæmmede stoffer fra vand og dels med at adskille et værdifuldt stof fra en blanding. Vores fokus er bløde materialer som slam, gylle, papir pulp og protein. Disse stoffer stiller en særlig udfordring til separationsprocessen, da de er kompressible og kvælder under processen.

Læs mere