AAU logo

Læs Miljøteknologi på AAU

Læs Miljøteknologi på AAU

Vil du være med til at udvikle nye processer og teknologier, som kan danne grundlag for bæredygtig energiproduktion og ressourceudnyttelse? Brænder du for at arbejde for et miljø, hvor sundhed er et nøgleområde? Har du lyst til at deltage i løsningen af de miljømæssige udfordringer, som vi allerede slås med? Eller synes du bare, at det er sjovt at arbejde tværfagligt og med mange forskellige emner? Så er uddannelsen i miljøteknologi måske noget for dig.

Sektion for Biologi og Miljøteknologiteknologi er ansvarlig for det faglige indhold på bachelor- og kandidatuddannelsen i Miljøteknologi og udbyder samtidig regulære PhD kurser. Alt undervisning er kendetegnet ved den interdisciplinære problemorienterede "Aalborg-model", hvor de studerende arbejder på projekter i grupper. Derudover består undervisningen af forelæsninger og kurser, hvor de studerende bliver introduceret til teorier og metoder inden for området, samt arbejde i laboratoriet og i felten.

Kontakt studievejledningen

Har du brug for information og vejledning omkring indholdet af det enkelte enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v. er du velkommen til at kontakte den decentrale studievejleder.

hvis du har spørgsmål om optagelse, ansøgningsprocedure, valg undervejs, orlov og udmeldelse kan du henvende dig direkte til den centrale studievejledning, som vil være dig behjælpelig med dine spørgsmål.

Vi ser frem til at høre fra dig og glæder os til at se dig på en af vores uddannelser!