AAU logo

Globale miljøændringer

Globale miljøændringer

Vi arbejder med at forstå hvordan biologiske systemer påvirkes af, og reagerer på, globale miljøforandringer. Vores forskning bidrager til en øget forståelse af, hvordan organismer tilpasser sig f.eks. et varmere og mere variabelt klima. Vi ser endvidere på udledning af drivhusgasser fra forskellige økosystemer, og hvordan udledningen vil ændre sig under fremtidige klimascenarier. Aktuelle projekter inkluderer studier af populationer af stuefluen (Musca domestica) fra syd og nord Europa med fokus på tilpasning til lokale klimaforhold, kvantitative genetiske studier af kulde og varmeresistens i bananfluer og økofysiologiske studier af responser på miljømæssig ændringer, samt effekter af vinterklimaændringer på solbær. Læs mere