AAU logo

Bevaringsbiologi

Bevaringsbiologi

Forskning i bevaringsbiologigruppen er fokuseret på empiriske studier af små populationer af dyr, men omfatter også konceptuelle og teoretiske studier, der inkorporerer genetik, økologi og evolution. Forskergruppen har fokus på at beskrive og kvantificere genetisk variation indenfor og mellem populationer, og på at undersøger sammenhænge mellem genetisk variation og variation i funktionelle egenskaber. Læs mere