AAU logo

Læs biologi på AAU

Læs Biologi på AAU

Biologi er en bred betegnelse for videnskaben om alt levende. Vi undersøger alt fra dyr og mennesker til mikroskopiske levende organismer. Selve arbejdsformen på studiet er en kombination af teori og praktisk arbejde i naturen og i laboratoriet. Men biologiuddannelsen på AAU er mere end blot et studie i biologiske systemer, her bliver du ligeledes udrustet med nyttige redskaber, der vil hjælpe dig til at gennemskue, hvorledes samfundsmæssige, økonomiske og miljømæsige prioriteringer påvirker det danske miljø.

Som en del af AAU's nytænkningen af de traditionelle biologiuddannelser har Aalborg Universitet for nylig indgået en samarbejdsaftale med Aalborg zoo, hvilket giver studerende på biologiuddannelsen mulighed for blandt andet at lave semesterprojekter i zoo, forske og studere zoo's spændende og eksotiske dyr og samtidig modtage undervisning og vejledning på højt niveau fra uddannelsens specialister. Som et ekstra plus får de studerende også mulighed for at drage nytte af zoo's enorme netværk, når der skal findes studiepladser og laves forskningsprojekter i løbet af uddannelsen.

Læs mere om biologiuddannelsen på Studieguiden.

Kontakt studievejledningen

Har du brug for information og vejledning omkring indholdet af det enkelte enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v. er du velkommen til at kontakte den decentrale studievejleder.

hvis du har spørgsmål om optagelse, ansøgningsprocedure, valg undervejs, orlov og udmeldelse kan du henvende dig direkte til den centrale studievejledning, som vil være dig behjælpelig med dine spørgsmål.

Vi ser frem til at høre fra dig og glæder os til at se dig på en af vores uddannelser!