AAU logo

Forskning på Institut for Kemi og Bioteknologi

Instituttet er inddelt i 5 sektioner, der hver især afspejler instituttets kernekompetencer. Læs mere om instituttets forskningen under de enkelte sektioner nedenfor: 

Sektion for Bioteknologi (Aalborg)

Sektionens forskning fokuserer på molekylær bioteknologi og bioprocesteknologi. Forskningen omfatter især områderne proteinkemi, proteom- og transkriptomanalyse af planter og humane celler, molekylære metoder til identifikation af mikroorganismer og deres aktivitet i biofilm og under komplekse vækstforhold, samt enzym- og mikrobiel procesteknologi. 

Læs mere

Sektion for Kemiteknologi (Esbjerg)

Sektionen forsker i områder inden for energi, miljø og materialer baseret på kemi, fysik og fysik kemi. Herudover udfører sektionen matematisk og statistisk modellering på transport- og omdannelsesprocesser. Særlige fokusområder er olie- og gasteknologi, miljøoprensninger, komposit- og klæbematerialer, drikkevand og biomasseomdannelser.

Læs mere

Sektion for Bæredygtig Bioteknologi (København)

Sektionen kombinerer grundlæggende mikrobiel bioteknologi med bioprocesteknologi. Forskningen omfatter primært mikrobiologisk procesteknologi, molekylærbiologi og mikrobiologisk discovery, alt sammen med hovedfokus på omdannelse af plantebiomasse og side- og affaldsstrømme til bioenergi og (andre) værdifulde produkter i bioraffineringssystemer.

Læs mere

Sektion for Biologi og Miljøteknologi (Aalborg)

Sektionens forskning omfatter biologiske og miljøtekniske emner med vægt på samarbejde og anvendelse af ny teknologi og nye metoder i et tværvidenskabeligt miljø. Centrale emner er undersøgelse og beskyttelse af ressourcer, sundhed og biologisk diversitet.

Læs mere

Sektion for Kemi (Aalborg)

Sektionens forskning er forankret i den fysiske kemi og fokuserer på tre hovedområder: 1) studier og udvikling af uorganiske amorfe materialer med fokus på glas og fiberteknologi, 2) Udvikling af nye organiske forbindelser baseret på cyclodextrinteknologi og funktionelle polymerer og 3) Forskning inden for separationsteknik. 

Læs mere