Center for Biovidenskab og Teknoantropologi (BIO-ANT)

Biovidenskaberne har gennemgået en rivende udvikling, der involverer sofistikerede teknologier til manipulation med organisk materiale og en øget videnskabeligt indsigt omkring kompleksiteten og uforudsigeligheden af biologiske interaktioner. I takt med at disse teknologier er blevet udbredt indenfor samfundsbetydende områder som eksempelvis medicin, fødevareproduktion og energi har dette paradoks affødt en række etiske og teknologipolitiske dilemmaer, der kun kan håndteres ved tværdisciplinært samarbejde.  Dette behov forventes ydermere at blive endnu mere presserende efterhånden som videnskabelige og teknologiske synergier mellem biovidenskaberne og udviklingen indenfor andre felter såsom IKT- eller robotteknologi bliver udfoldet.

Center for Biovidenskab og Teknoantropologi er på denne baggrund blevet oprettet med det sigte at facilitere tværdisciplinært samarbejde indenfor områder, der berører biovidenskaberne. Derudover ligger det også i Centrets innovations- og fremtidsorienterede statut at søge nye og usædvanlige veje for dette tværdisciplinære samarbejde. I erkendelse af at det ukendte er en indiskutabel del af fremtiden og gårsdagens svar derfor næppe er nok til at løse fremtidens problemer er der behov for at give plads til nytænkning og kreativitet. Det ligger således også i centrets status at dets fagområder (link-se nedenfor) kan ændres eller nye kan tilføjes som følge af den videnskabelige og teknologiske udvikling, skiftende samarbejdsmuligheder eller den aktuelle kompetencesammensætning på centret.

Kernekompetencer inden for biovidenskaberne

 • Eksperimentel og laboratoriebaseret forskning
 • Cellebiologi
 • DNA teknologi og genetik
 • Mikrobiologi (inkl. human mikrobiologi og human biologi)
 • Biologisk antropologi
 • Landbrug og fødevarer
 • Bioraffinering og bioenergi
 • Klimaændringer (fysiske, kemiske og biologiske indvirkninger)

Forskningsområder

Som udgangspunkt har Centret til formål at følge og formidle udviklingen i følgende områder:

 • Biovidenskab
 • Bioteknologi
 • Bioenergi
 • Bioprodukter
 • Genomforskning
 • Bioinformatik
 • Biomedicin (se evt også listen over centrets kernekompetencer inden for bio-videnskaberne - link).

Læs mere...

Undervisnings- og Kerneaktiviteter

Centrets forskningsmæssige aktiviteter har som deres primære undervisningsmæssige delmål at styrke det forskningsmæssige grundlag for den undervisning der leveres fra Instituttet for Kemi og Biovidenskab til teknoantropologiuddannelsen i København. Som led i dette arbejde søger centret at etablere en bio-orienteret forskningsplatform for teknoantropologi, samt i forlængelse heraf at etablere tværinstitutionelt samarbejde med interessenter i den biovidenskabelige komponent indenfor teknoantropologiuddannelsen og at tiltrække eksterne midler til forskning, der understøtter denne forskningsplatform.

Læs mere...

Kontakt

Centerleder Mette Lübeck
Center for Biovidenskab og Teknoantropologi
Institut for Kemi og Biovidenskab

Email: mel@bio.aau.dk
Tel.: +45 9940 2589

Seminar: What has Science Fiction to do with Bioscience and Technoanthropology

The seminar on “What has Science Fiction to do with Bioscience and Technoanthropology?” 1 November 2017 was a great success with 50-60 biotech and tech-ant colleagues and students attending. The program and the presentations can be found below: